Kế Toán Thực Hành

TT Ngoại Ngữ - Tin Học & BD Nghiệp Vụ Trí Minh

K97/15 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Thực Hành

Kế toán thực hành - Ứng dụng và thực hành hóa đơn, chứng từ và thiết lập sổ kế toán DN. 4 tuần để thành thạo tác nghiệp kế toán trong DN. Kết quả: Hiểu và có thể độc lập thực hiện các công việc trong doanh nghiệp như sau: đăng ký kế toán ban đầu; lập hoá đơn chứng từ, kiểm soát hoá đơn chứng từ; kiểm soát hồ sơ kế toán; thực hiện ghi sổ kế toán và giải trình số liệu; lập – đọc báo cáo tài chính; lập – đọc và nộp báo cáo quyết toán thuế cuối năm tài chính. Có thể tổ chức công tác kế toán trên Excel hoặc lựa chọn phần mềm phù hợp để tác nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Đã học nguyên lý kế toán, kế toán sơ cấp.

Thời Lượng

4 tuần.

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Thực Hành


- Nội dung chương trình, nghiệp vụ và huấn luyện kỹ năng
+ Hệ thống chứng từ kế toán, Hóa đơn tài chính, biên lai thu tiền, Quy trình luân chuyển chứng từ
+ Tập hợp, phân loại, lưu trữ hóa đơn chứng từ kế toán, hoá đơn tài chính, hồ sơ gốc
+ Sổ - thẻ kế toán chi tiết: Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, lao động tiền lương
+ Sổ cái các tài khoản kế toán, Sổ kế toán tổng hợp và báo biểu kế toán tổng hợp
+ Kỹ thuật ghi sổ kế toán, quản trị sổ sách biểu mẫu, kiểm soát dữ liệu liên hoàn giữa các sổ
+ Hiệu chỉnh hóa đơn, chứng từ, sổ kế toán chi tiết - tổng hợp; kê khai báo cáo điều chỉnh bổ sung
+ Thủ tục kê khai thuế, nộp thuế; Kỹ năng giải trình số liệu kế toán, kết quả kê khai nộp thuế
+ Lập báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán thuế tại thời điểm kết thúc năm tài chính.
- Trình tự huấn luyện tác nghiệp và thực hành
+ Nhận diện các loại chứng từ, phân loại, hướng dẫn ứng dụng, kiểm soát, sử lý sai sót
+ Quan hệ và ứng dụng hệ thống tài khoản trong thiết lập hệ thống chứng từ, hạch toán, báo cáo
+ Khởi tạo và phát hành hóa đơn, phát hành chứng từ (tự in và đặt in)
+ Thiết lập chứng từ, hóa đơn trong một năm tài chính (Case Study), tổ chức hệ thống nghiệp vụ đặc thù
+ Tập hợp hóa đơn, chứng từ, thực hiện các luân chuyển và ghi nhận nghiệp vụ.
+ Ghi sổ chi tiết, sổ thẻ chi tiết, ghi sổ kế toán tổng hợp, tổng hợp số liệu, rà soát và hiệu chỉnh
+ Kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN..., Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, giải trình kết quả

TT Ngoại Ngữ - Tin Học & BD Nghiệp Vụ Trí Minh
K97/15 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 0942510808
Website: http://triminh.edu.vn - Email: daotao@triminh.edu.vn
Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ Trí Minh Quyết định số 258/QĐ-SGDĐT ngày 09/2/2011 của Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ Trí Minh được thành lập trên cơ sở Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ và Bồi dưỡng nghiệp vụ Quảng Đà thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng trước đây. Với 16 năm kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo về Ngoại ngữ, Tin học và luôn cập nhật các chương trình đào tạo đỉnh cao để Bồi Dưỡng Nghiệp vụ cho cán bộ nhân dân thành phố Đà Nẵng, đến nay Trung tâm chúng tôi đã có những bước phát triển không ngừng trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên giảng dạy là những chuyên gia cao cấp trong nhiều lĩnh vực, đã từng làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, có hệ thống kiến thức vững vàng, kinh nghiệm thực tế sâu sắc và kỹ năng truyền đạt chuyên nghiệp, chúng tôi tin tưởng sẽ có thể đồng hành cùng Quý Cơ quan trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Đồng bộ tài khoản