Kế Toán Sơ Cấp

TT Ngoại Ngữ - Tin Học & BD Nghiệp Vụ Trí Minh

K97/15 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Sơ Cấp

Kế toán sơ cấp được đào tạo trong 3 tuần, trang bị nền tảng kiến thức kế toán cơ bản, các phương pháp tính và phần hành kế toán chi tiết. Học xong biết việc kế toán trong doanh nghiệp, tác nghiệp đơn giản. Kết quả: Hiểu về công việc kế toán phải làm trong các doanh nghiệp hiện nay đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Biết cách nhận dạng, lập và kiểm soát hoá đơn – chứng từ kế toán; ghi sổ một cách đơn giản và có thể lập báo cáo tài chính với các hoạt động đơn thuần của doanh nghiệp. Tự mình có thể triển khai các công việc đăng ký kế toán ban đầu, tổ chức lập chứng từ, luân chuyển và lưu trữ chứng từ, thực hiện định khoản kế toán

Đối Tượng Tham Gia

Mọi lứa tuổi, trình độ chưa biết về kế toán.

Thời Lượng

3 tuần.

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Sơ Cấp


- Nghiệp vụ tương ứng với các phần hành kế toán cơ bản
+ Các nguyên tắc, các chuẩn mực kế toán, các quy định về đăng ký kế toán của DN
+ Hệ thống tài khoản, quy chuẩn, phương pháp tính, cách thức vận dụng tài khoản trong DN
+ Định khoản kế toán và hướng dẫn ứng dụng hệ thống tài khoản để thực hiện định khoản, ghi sổ
+ Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản thanh toán, công nợ phải thu - phải trả, tiền vay
+ Kế toán vật tư - hàng hóa - thành phẩm (HTK): Nhập kho, xuất kho, tính giá vốn, nhập xuất tồn
+ Kế toán tài sản cố định - Công cụ dụng cụ - Chi phí trả trước (Ngắn hạn và dài hạn)
+ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
+ Kế toán doanh thu - chi phí - Tổng hợp xác định kết quả sản xuất kinh doanh
+ Báo cáo tài chính, kế toán: Cân đối số phát sinh; tổng hợp nhập xuất tồn; Báo cáo tài chính năm
+ Chứng từ, sổ thẻ kế toán: tạo lập - luân chuyển - quản lý và hạch toán ghi sổ kế toán
- Biểu mẫu ứng dụng và thực hành, chỉ dẫn làm việc trong thực tế hoạt động doanh nghiệp
+ Hoá đơn tài chính: Hoá đơn giá trị gia tăng, hoá đơn bán hàng, hoá đơn xuất khẩu, biên lai…
+ Chứng từ kế toán: Phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo có, phiếu kế toán
+ Sổ kế toán: Sổ nhật ký chung, sổ cái kế toán, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết ngân hàng
+ Báo cáo tài chính: Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; Lưu chuyển tiền tệ
+ Mẫu đăng ký kế toán: Đăng ký bảo hiểm; đăng ký lao động tiền lương; Đăng ký tài sản cố định

TT Ngoại Ngữ - Tin Học & BD Nghiệp Vụ Trí Minh
K97/15 Lê Đình Lý, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 0942510808
Website: http://triminh.edu.vn - Email: daotao@triminh.edu.vn
Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ Trí Minh Quyết định số 258/QĐ-SGDĐT ngày 09/2/2011 của Sở Giáo dục & Đào tạo thành phố Đà Nẵng. Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ Trí Minh được thành lập trên cơ sở Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ và Bồi dưỡng nghiệp vụ Quảng Đà thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng trước đây. Với 16 năm kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo về Ngoại ngữ, Tin học và luôn cập nhật các chương trình đào tạo đỉnh cao để Bồi Dưỡng Nghiệp vụ cho cán bộ nhân dân thành phố Đà Nẵng, đến nay Trung tâm chúng tôi đã có những bước phát triển không ngừng trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên giảng dạy là những chuyên gia cao cấp trong nhiều lĩnh vực, đã từng làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, có hệ thống kiến thức vững vàng, kinh nghiệm thực tế sâu sắc và kỹ năng truyền đạt chuyên nghiệp, chúng tôi tin tưởng sẽ có thể đồng hành cùng Quý Cơ quan trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Đồng bộ tài khoản