Kế Toán Thuế

Cty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Và Tư Vấn Hưng Cát Lợi - HCL

62 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Thuế

Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân, tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho việc chung. Đây là một bài viết cơ bản. Nhấn vào đây để biết thêm thông tin. Thuế hay thu ngân sách nhà nước là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ Ngân sách nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu của Nhà nước. Thuế là số tiền thu của các công dân, hoạt động và đồ vật (như giao dịch, tài sản) nhằm huy động tài chính cho chính quyền, nhằm tái phân phối thu nhập, hay nhằm điều tiết các hoạt động kinh tế - xã hội. Đóng thuế vừa là quyền lợi được thực thi trách nhiệm công dân đóng góp cho sự phát triển phồn vinh của đất nước, vừa là nghĩa vụ phải thực hiện của mỗi công dân. Khóa học nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng về hệ thống thuế áp dụng cho cá nhân, doanh nghiệp và tập đoàn.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho đối tượng kế toán muốn chuyên sâu vào lĩnh vực thuế.

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Kế Toán Thuế

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Thuế


- Thuế môn bài: Kê khai thuế môn bài, lập tờ khai thuế môn bài, cách xác định các bậc thuế môn bài.
- Thuế GTGT: Thực hành thuế GTGT, vận dụng các văn bản pháp quy về thuế GTGT, cách xác định thuế GTGT phải nộp, thực hành kê khai thuế GTGT hàng tháng: bảng kê mua vào, bán ra, thực hành lập báo thuế GTGT.
- Thuế TNCN: Thực hành thuế TNCN, cách đăng ký mã số thuế TNCN, các trường hợp được giảm trừ gia cảnh, cách kê khai, lập báo thuế TNCN theo tháng, quý,...Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm.
- Thuế TNDN: Thực hành thuế TNDN; Cách tính thu nhập chịu thuế, cách tính thuế TNDN, cách xác định doanh thu, chi phí hợp lý để tính thuế TNDN, lập tờ khai tạm tính thuế TNDN, lập các báo cáo liên quan đến thuế TNDN, lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm,…
- Ngoài ra còn có Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà đất, thuế xuất nhập khẩu,…

Cty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Và Tư Vấn Hưng Cát Lợi - HCL
62 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Hưng Cát Lợi
Điện thoại: (08)66862366, 0916273272, 0966273272
Website: http://hungcatloi.com.vn - Email: hungcatloi@gmail.com
Quý khách hàng đang cân nhắc lựa chọn một công ty dịch vụ kế toán được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, nhân viên có chứng chỉ hành nghề Kế toán và đăng ký hành nghề kế toán theo quy định, nhân viên thực hiện dịch vụ Kế toán được giám sát chặt chẽ bởi Bộ tài chính, Hội Kế tóan và Kiểm toán hành nghề Việt Nam. Bộ phận Kế toán, nhân sự thực hiện hoạt động Kế toán, khai báo thuế hiện nay của qúy công ty chưa đáp ứng được yêu cầu công việc của quý công ty theo quy định. Để lựa chọn được đúng công ty dịch vụ Kế toán được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo dịch vụ cung cấp có chất lượng, uy tín, họat động Kế tóan luôn được kiểm tra, kiểm sóat chặt chẽ, đồng thời để tiết kiệm và giảm chi phí đến mức thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo bộ phận kế toán thực hiện được chức năng và nhiệm vụ, đáp đướng được các quy định của pháp luật, giải pháp tối ưu là sử dụng “Dịch vụ Kế toán trọn gói” của chúng tôi. Với dịch vụ Kế toán trọn gói, chúng tôi hân hạnh được thực hiện các công việc sau cho quý công ty: Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu, thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách Kế toán ban đầu, làm các thủ tục đóng thuế môn bài, đăng ký mua hóa đơn lần đầu, đứng tên nhân viên làm Kế toán, Kế toán trưởng cho doanh nghiệp, kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật, phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ Kế toán, thực hiện hạch toán và ghi sổ K toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định, lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định,...

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản