Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành

Cty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Và Tư Vấn Hưng Cát Lợi - HCL

62 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành

Cty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Và Tư Vấn Hưng Cát Lợi - HCL là công ty chuyên tư vấn thuế, Kế toán. Công ty nhận dạy kèm các bạn học viên làm báo cáo thuế, sổ sách tháng, báo cáo quý, năm các ngành thương mại, dịch vụ, xây dựng, sx,...100% trên máy & hoá đơn thật. Kèm sát theo trình độ của mỗi học viên, không dạy lại lý thuyết (nếu các bạn quên thì được nhắc lại), chúng tôi sẽ lấy chứng từ thực tế của công ty để các bạn học, việc này cũng giống như bạn đang làm Kế toán cho công ty đó với tất cả tình huống thực tế bạn phải giải quyết.

Đối Tượng Tham Gia

- Kế toán viên, Kế toán tổng hợp tại các Doanh nghiệp.
- Sinh viên đã học chuyên ngành Tài chính, Kế toán mới ra trường, sinh viên năm cuối hoặc các bạn sinh viên đang học chuyên ngành, có nhu cầu học thực tế để làm Kế toán các ngành thương mại, dịch vụ, xây dựng.
- Những bạn đã học, đã làm Kế toán nhưng chưa hiểu sâu về kế toán tổng hợp,…

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành


- Phần 1: Làm các loại báo cáo nộp hàng tháng, hàng quí, cuối năm làm Quyết toán thuế, Báo cáo tài chính và các báo cáo thống kê cho cơ quan thống kê quận, huyện. Học cách làm hồ sơ đăng ký mua Bảo hiểm cho người lao động.
- Phần 2: Học làm và in sổ sách kế toán các loại
+ Bảng cân đối số phát sinh.
+ Nhật ký chung.
+ Sổ cái các tài khoản.
+ Sổ quỹ tiền mặt.
+ Bảng lương có trích BHXH-YT.
+ Bảng trích khấu hao TSCĐ, phân bổ công cụ dụng cụ.
+ Báo cáo nhập xuất tồn kho tổng hợp – kho chi tiết.
+ Phiếu thu- phiếu chi- phiếu nhập kho- phiếu xuất kho.
- Phần 3: Chương trình nâng cao
+ Lên sổ các loại hình TM, DV, XD, tính giá thành sản phẩm.
+ Tính giá vốn hàng nhập khẩu (dựa trên Tờ khai hải quan hàng nhập khẩu), lưu ý có chênh lệch tỉ giá.

Cty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Và Tư Vấn Hưng Cát Lợi - HCL
62 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Hưng Cát Lợi
Điện thoại: (08)66862366, 0916273272, 0966273272
Website: http://hungcatloi.com.vn - Email: hungcatloi@gmail.com
Quý khách hàng đang cân nhắc lựa chọn một công ty dịch vụ kế toán được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, nhân viên có chứng chỉ hành nghề Kế toán và đăng ký hành nghề kế toán theo quy định, nhân viên thực hiện dịch vụ Kế toán được giám sát chặt chẽ bởi Bộ tài chính, Hội Kế tóan và Kiểm toán hành nghề Việt Nam. Bộ phận Kế toán, nhân sự thực hiện hoạt động Kế toán, khai báo thuế hiện nay của qúy công ty chưa đáp ứng được yêu cầu công việc của quý công ty theo quy định. Để lựa chọn được đúng công ty dịch vụ Kế toán được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo dịch vụ cung cấp có chất lượng, uy tín, họat động Kế tóan luôn được kiểm tra, kiểm sóat chặt chẽ, đồng thời để tiết kiệm và giảm chi phí đến mức thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo bộ phận kế toán thực hiện được chức năng và nhiệm vụ, đáp đướng được các quy định của pháp luật, giải pháp tối ưu là sử dụng “Dịch vụ Kế toán trọn gói” của chúng tôi. Với dịch vụ Kế toán trọn gói, chúng tôi hân hạnh được thực hiện các công việc sau cho quý công ty: Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu, thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách Kế toán ban đầu, làm các thủ tục đóng thuế môn bài, đăng ký mua hóa đơn lần đầu, đứng tên nhân viên làm Kế toán, Kế toán trưởng cho doanh nghiệp, kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật, phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ Kế toán, thực hiện hạch toán và ghi sổ K toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định, lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định,...

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản