Kế Toán Tổng Hợp Trong DNSX

Công Ty CP Đào Tạo Và Phát Triển Giáo Dục Bách Khoa

52 Tạ Quang Bửu, Quận Hai bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp

Phương thức đào tạo đặc biệt duy nhất tại kế toán bách khoa:
- Môi trường học tập chuyên nghiệp và hiện đại, phòng điều hoà
- Các bạn đến đăng ký được xếp học ngay không cần chờ lớp
- Không giới hạn số buổi học, đảm bảo học là thành nghề.
- Được học lên báo báo tài chính giúp học viên thành thạo
- Lịch học dạy kèm linh động từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cho tất cả các bạn
- Kết thúc khoá học được cấp chứng chỉ nhà nước

Đối Tượng Tham Gia

Những ai học kế toán.

Thời Lượng

Theo thời lượng của công ty.

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp


- In sổ nhật ký chung, sổ cái và sổ chi tiết từ 111; Sổ khấu hao TSCĐ, CCDC, Bảng nhập kho hàng hóa,bảng kê xuất kho, bảng kê nhập xuất tồn của từng tháng,. Hướng dẫn lên các báo cáo tài chính cuối năm gồm:
+ Bảng cân đối số phát sinh.
+ Bảng cân đối kế toán.
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
+ Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN
+ Thuyết minh báo cáo tài chính.
- Sau khi đã hoàn thành BCTC thì học viên được hướng dẫn cách in các sổ cái cuối năm, in báo cáo tài chính để kết thúc 1 niên độ kế toán.

Công Ty CP Đào Tạo Và Phát Triển Giáo Dục Bách Khoa
52 Tạ Quang Bửu, Quận Hai bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Công ty Bách Khoa
Điện thoại: 0438636964
Website: http://www.daotaobachkhoa.vn - Email: daotaobachkhoa.vn@gmail.com
Công ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Bách Khoa mới được thành lập dựa trên nền tảng của Hệ Thống Đào Tạo Và Phát Triển Giáo Dục Bách Khoa, bao gồm Bachkhoa-aptech, Bachkhoa - Npower, và một số lĩnh vực và định hướng triển khai sắp tới.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản