Kế Toán Xây Lắp

Công Ty CP Đào Tạo Và Phát Triển Giáo Dục Bách Khoa

52 Tạ Quang Bửu, Quận Hai bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Xây Lắp

Thực hành kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp Xây Lắp, Xây Dựng. Giới thiệu cho học viên về thông tin công ty xây dựng mà học viên đang làm. Giúp học viên tìm hiểu về những qui tắc kế toán, tình hình thi công, kinh doanh của doanh nghiệp hiện thời. Học viên sẽ được hướng dẫn làm công việc của một kế toán tổng hợp, thực sự...

Đối Tượng Tham Gia

Những ai học kế toán.

Thời Lượng

Theo thời lượng của công ty.

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Xây Lắp


Học viên sẽ bước vào thực hành kế toán tổng hợp trong công ty xây lắp đã chọn. Học viên sẽ được hướng dẫn làm công việc của một kế toán tổng hợp, thực sự:
- Được hướng dẫn từ khâu nhập số liệu (tức hạch toán đúng theo các thông tư, nghị định, chính sách thuế hiện hành).
- Định khoản vào các sổ nhật ký chung của các hóa đơn, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp.
- Hướng dẫn vào phiếu nhập, xuất kho và làm báo cáo nhập xuất tồn của các TK 152 (nguyên vật liệu), TK 153 (Công cụ dụng cụ).
- Làm bảng phân bổ chi phí sản xuất chung và tính giá thành cho từng công trình.
- Làm bảng trích khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ từng tháng
- Theo dõi tình hình tài chính trên các sổ tài khoản liên quan

Công Ty CP Đào Tạo Và Phát Triển Giáo Dục Bách Khoa
52 Tạ Quang Bửu, Quận Hai bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Công ty Bách Khoa
Điện thoại: 0438636964
Website: http://www.daotaobachkhoa.vn - Email: daotaobachkhoa.vn@gmail.com
Công ty Cổ Phần Phát Triển Giáo Dục Bách Khoa mới được thành lập dựa trên nền tảng của Hệ Thống Đào Tạo Và Phát Triển Giáo Dục Bách Khoa, bao gồm Bachkhoa-aptech, Bachkhoa - Npower, và một số lĩnh vực và định hướng triển khai sắp tới.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản