Khóa Học Quản Lý Vận Hành Nhà Chung Cư

Viện Nghiên Cứu Khoa Học Lãnh Đạo Và Quản Trị Doanh Nghiệp

275 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Chung Cư

Căn cứ Luật nhà ở số 65 ngày 25 tháng 11 năm 2014 được Quốc hội thông qua, trong đó Điều 105 quy định điều kiện về chức năng và năng lực của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư như sau: “Có đội ngũ cán bộ, nhân viên đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành nhà ở bao gồm lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư và có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng”;
Ngày 30/12/2015 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BXD hướng dẫn và quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư dành cho các cán bộ, nhân viên đang làm việc trong các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư và các thành viên Ban quản trị nhà chung cư;
Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức cập nhật các quy định của pháp luật, nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp là đơn vị được Bộ Xây dựng công nhận là cơ sở đào tạo, tổ chức khóa học Bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo Quyết định số 543/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. Nội dung chi tiết của khóa học như sau:
Nội dung khóa học: (tại www.leadman.edu.vn)

 

BAN GIẢNG VIÊN:

 • ThS Phạm Xuân Lãng
 • LS ThS Lê Minh Nhựt
 •  KS Nguyễn Duy Tân
 • TS Nguyễn Duyên Linh
 • ThS Trần Thúc Tài
 • KS Võ Văn Phú Tài
 • KS Phan Gia Khánh
 •  KS Võ Thoại Quyên
 • KS Trần Vĩ Minh
 • KS Nguyễn Văn Đậu

Đối Tượng Tham Gia

 • Các thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, nhà cao tầng, cao ốc văn phòng.
 • Cán bộ, nhân viên các bộ phận: xây dựng, kỹ thuật điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, vận hành trang thiết bị gắn với nhà chung cư.
 • Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư.
 • Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu.

Thời Lượng

16 buổi; Tối 2-4-6 (từ 18h -21h)
Đăng kí và Học Tại: 275 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Chung Cư


TT NỘI DUNG Số tiết
I. Phần 1: Kiến thức cơ sở (16 tiết)
1. Chuyên đề 1: Pháp luật nhà ở, pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến chung cư

 • Các quy định chung của pháp luật về nhà ở có liên quan đến nhà chung cư
 • Các quy định có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trình nhà chung cư
 • Các quy định có liên quan đến quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà chung cư;
 • Các quy định có liên quan đến giao dịch về nhà ở, hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, hợp đồng bảo trì nhà chung cư 8

2. Chuyên đề 2: Pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư

 • Các quy định của pháp luật nhà ở về quản lý, sử dụng nhà chung cư
 • Các nội dung của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư 4

II. Phần 2: Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư (44 tiết)
3. Chuyên đề 1: Nghiệp vụ quản lý việc sử dụng nhà chung cư

 • Các mô hình quản lý vận hành nhà chung cư và phương thức, nội dung phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư
 • Quản lý sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung
 • Quản lý việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư
 • Hướng dẫn việc ra vào, tiếng ồn, an ninh và vệ sinh, môi trường tại khu vực nhà chung cư
 • Hướng dẫ việc sử dụng các dịch vụ công cộng của nhà chung cư và việc tiếp nhận, xử lý các phản hồi của người sử dụng để cải thiện chất lượng dịch vụ công cộng;
 • Quy trình tiếp nhận bàn giao và quản lý vật tư, thiết bị của nhà chung cư
 • Nghiệp vụ phục vụ, bao gồm cách thức xác định, lưu giữ và cập nhật thông tin về chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, nguyên tắc giao tiếp, xử lý tình huống của đơn vị quản lý vận hành và phương pháp xử lý thông tin tác động tiêu cực đến tâm lý người sử dụng nhà chung cư 8

4. Chuyên đề 2: Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư

 • Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống điện, hệ thống báo có sự sự cố và hệ thống chống sét, tiếp đất (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)
 •  Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống cấp và thoát nước trong, ngoài nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)
 •  Quản lý vận hành, bảo trì hệ thống thông gió, cấp nhiệt và điều hòa trong nhà chung cư (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)
 •  Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp thiết bị (đối với quản lý hệ thống điện, cấp thoát nước và hệ thống thông gió) 12

5. Chuyên đề 3: Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy (PCCC);

 • Quản lý vận hành máy móc, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ (nêu vị trí, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)
 • Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương, cơ quan PCCC và cứu nạn cứu hộ 8

6. Chuyên đề 4: Quản lý vận hành hệ thống thang máy trong nhà chung cư

 • Quản lý vận hành hệ thống thang máy, thang cuốn trong nhà chung cư (nêu nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)
 • Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và nhà thầu cung cấp tháng máy, thang cuốn 8

7. Chuyên đề 5: Quản lý vệ sinh môi trường, cảnh quan nhà chung cư và xử lý nước thải

 •  Nghiệp vụ quản lý vệ sinh, môi trường nhà chung cư
 • Quản lý vận hành hệ thống xử lý rác thải, nước thải trong nhà chung cư (nêu cấu tạo chính, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống và việc xử lý và việc xử lý sự cố kỹ thuật trong vận hành)
 • Quy trình hoạt động diệt côn trùng và chăm sóc cây xanh
 • Trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý môi trường đô thị 4

8. Chuyên đề 6: Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tai tại nhà chung cư

 • Quản lý rủi ro trong nhà chung cư (nêu các loại rủi ro trong quản lý vận hành nhà chung cư, đánh giá xếp loại rủi ro và tổ chức kiểm soát rủi ro), chính sách bảo hiểm để hạn chế rủi ro nhà chung cư và các loại hợp đồng bảo hiểm
 • Tổ chức kiểm soát an ninh trong và ngoài nhà chung cư (nêu quy trình kiểm soát người, phương tiện giao thông và quy trình tuần tra trong và ngoài nhà chung cư)
 • Kiến thức, nghiệp vụ về an toàn lao động, lập kế hoạch và dự trù kinh phí PCCC, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tại nhà chung cư

9.Thực hành tại Ban QLTN

Ưu Đãi Chung

Giảm 5 % nhóm 5 người
Giảm 10% nhóm 10 người

Viện Nghiên Cứu Khoa Học Lãnh Đạo Và Quản Trị Doanh Nghiệp
275 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Leadman
Điện thoại: 0838386520
Website: http://leadman.edu.vn/ - Email: leadmansri@gmail.com

Viện nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp (Leadership and Management Science Research Institute – Leadman SRI) là một tổ chức khoa học công nghệ do Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM thành lập. Viện là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức khoa học, nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực hoạt động, cải tiến công nghệ. Chức năng chủ yếu của Viện bao gồm:

1. Nghiên cứu khoa học – Chuyển giao công nghệ

2. Hợp tác đào tạo:

 • Trung cấp chuyên nghiệp các ngành: Xây dựng, Công nghệ thông tin, Kế toán – Kiểm toán…
 • Cao đẳng các ngành: Xây dựng, Công nghệ thông tin, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh…
 • Đại học tại chức, chính quy bằng hai các ngành: Xây dựng, Công nghệ thông tin, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh…
 • Thạc sỹ quản trị kinh doanh, tài chính do các Trường Đại học uy tín ở Hoa Kỳ, Anh quốc, Úc cấp.

3. Tổ chức các khóa học ngắn hạn:

 • Giám đốc điều hành (CEO)
 • Giám đốc tài chính (CFO)
 •  Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư (PM)
 • Quản lý tòa nhà (Building Management)
 • Huấn luyện an toàn lao động cho các công ty xây dựng
 • Bồi dưỡng kiến thức bất động sản (Môi giới, Quản lý sàn, Định giá BĐS)

ERROR:searchd error: SphinxAPI client too old; upgrade it
Đồng bộ tài khoản