Kiểm Soát Và Quản Lý Hệ Thống CNTT

ECCI Việt Nam

235 – 241 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kiểm Soát Và Quản Lý Hệ Thống

Khóa học này sẽ giúp tổ chức của bạn nhận thấy được lợi ích của một framework quản trị IT. Đảm bảo mức độ bảo mật và kiểm soát cần thiết để bảo vệ tài sản của Doanh nghiệp. Hiểu sâu hơn về cách COBIT có thể cải thiện hoạt động và hỗ trợ các vấn đề quản trị. Giúp bạn chuẩn bị để vượt qua kỳ thi COBIT Foundation.

Đối Tượng Tham Gia

- Kiểm soát viên IT, Giám đốc IT, Chuyên gia chất lượng IT, Trưởng nhóm IT, Chuyên viên phát triển IT, chuyên viên quy trình và quản lý cung cấp dịch vụ IT.
- Cá nhân muốn tìm hiểu về COBIT để nhận thấy lợi ích trong khóa học COBIT Foundation cũng như kỳ thi COBIT Foundation.

Thời Lượng

3 ngày

Nội Dung Khóa Học Kiểm Soát Và Quản Lý Hệ Thống


- Vấn đề quản lý CNTT đang ảnh hưởng đến các tổ chức như thế nào
- Sự cần thiết cho một framework kiểm soát bởi sự cần thiết cho quản trị IT
- Các nguyên tắc quản trị CNTT, làm thế nào Quản trị IT giúp giải quyết vấn đề quản lý và ai là người chịu trách nhiệm cho quản trị IT.
- COBIT đáp ứng các yêu cầu cho một framework quản trị IT như thế nào
- Cách kết hợp COBIT với những tiêu chuẩn khác và cách thực hành tốt nhất.
- COBIT Framework và tất cả thành phần của COBIT đó là mục tiêu kiểm soát, thựchành kiểm soát và hướng dẫn quản lý.
- Cách áp dụng COBIT vào tình huống thực tế.
- Chức năng mà COBIT cung cấp và lợi ích của việc sử dụng COBIT
- ITGI hỗ trợ cho việc sử dụng COBIT như thế nào

ECCI Việt Nam
235 – 241 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Nguyễn Thị Thu Trang
Điện thoại: 841286518754
Website: http://ecci.com.vn - Email: thutrang@eccinternational.com
ECCI Việt Nam là một công ty năng động và sáng tạo cung cấp trên 300 các loại hình dịch vụ tư vấn, đào tạo và đánh giá dựa trên hơn 30 tiêu chuẩn, kinh nghiệm thực thi hàng đầu thế giới như là CMMI, ITIL, ISO 27001, ISO 26000, Six Sigma. ECCI Việt Nam luôn đi tiên phong trong việc cập nhật những kiến thức kinh nghiệm quý báu trên toàn thế giới vào trong tất cả các dịch vụ mang đến giá trị thiết thực cho khách hàng trước cả khi họ nhận thức được những nhu cầu đó. Do sự thành công của các dự án, nhu cầu tăng cao của khách hàng cũng như mong muốn được nâng cao chất lượng dịch vụ, ECCI chính thức đăng ký kinh doanh vào năm 2010. Từ đó đến nay, chúng tôi tập trung đem giá trị đến cho khách hàng thông qua hai dịch vụ chính là đào tạo và tư vấn. Tại Việt Nam, ECCI tổ chức hoạt động một cách độc lập nhưng đồng thời cũng gắn kết chặt chẽ với ECC International đem đến thị trường Việt Nam một mạng lưới quy mô gồm các chuyên gia người Việt Nam và quốc tế có năng lực cao đã qua một quá trình chọn lọc khắt khe.
Đồng bộ tài khoản