Kỹ Năng Ghi Sổ Và Lập Báo Cáo Tài Chính

TT Đào Tạo Và Chuyển Giao Kế Toán Kiểm Toán - VCU

Tầng 2 nhà T, trường Đại học Thương Mại, Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Báo Cáo Tài Chính

Thông qua dữ liệu thực tế của một số doanh nghiệp, hướng dẫn học viên thao tác thực hành ghi sổ và lên báo cáo tài chính theo phương pháp thủ công và phần mềm kế toán. Sau khóa học học viên có thể làm kế toán viên, kế toán tổng hợp một cách thành thạo.

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.
- Học viên đã học lớp kế toán tổng hợp.
- Nhân viên kế toán đang công tác tại các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp.
- Cán bộ quản lý kinh doanh và các đối tượng khác có kiến thức nhật định về kế toán muốn nắm bắt số liệu kế toán và BCTC.
- Và các đối tượng khác có nhu cầu.

Thời Lượng

100 tiết

Nội Dung Khóa Học Báo Cáo Tài Chính


- Chuyên đề 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
- Chuyên đề 2: Kỹ năng thực hành kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết trên tài khoản kế toán
- Chuyên đề 3: Thực hành ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo phương pháp thủ công
+ Trình tự ghi sổ theo 4 hình thức kế toán
+ Phương pháp lập Báo cáo tài chính
+ Thực hành ghi sổ theo hình thức nhật ký chung, chứng từ ghi sổ và lập báo cáo tài chính
+ Số liệu: Bài tập giả định hoặc từ chứng từ của 1 đơn vị thực tế
- Chuyên đề 4: Thực hành ghi sổ và lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán (Phần mềm Misa)
+ Giới thiệu phần mềm Misa
+ Hướng dẫn cập nhật cơ sở dữ liệu và các phân hệ
+ Thực hành kế toán trên phần mềm
+ Số liệu: cập nhật từ chứng từ của đơn vị thực tế
- Kiểm tra

TT Đào Tạo Và Chuyển Giao Kế Toán Kiểm Toán - VCU
Tầng 2 nhà T, trường Đại học Thương Mại, Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: TT Đào Tạo Và Chuyển Giao Kế Toán Kiểm T
Điện thoại: 0437687686
Website: http://trungtamketoan.vcu.edu.vn - Email: hiepvcu@gmail.com
Trung tâm ĐT và chuyển giao Kế toán Kiểm toán được thành lập theo QĐ589/QĐ-ĐHTM năm 2009, là một đơn vị trực thuộc Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học thương mại. Chức năng của trung tâm là đào tạo cấp chứng chỉ các khóa học về kỹ năng thực hành kế toán, thuế và làm dịch vụ kế toán kiểm toán. Trong 5 năm vừa qua trung tâm đã đào tạo và cấp chứng chỉ cho hơn 3.000 học viên về các kỹ năng thực hành nghề nghiệp: Kỹ năng ghi sổ và lập BCTC, kỹ năng thực hành kế toán thuế, kế toán viên tổng hợp...Cùng với đào việc đào tạo trung tâm là cầu nối giữa sinh viên với doanh nghiệp trong việc tìm nhân sự công việc kế toán, trước mắt là hỗ trợ các em đơn vị thực tập tốt nghiệp.
Đồng bộ tài khoản