Kế Toán Viên Tổng Hợp

TT Đào Tạo Và Chuyển Giao Kế Toán Kiểm Toán - VCU

Tầng 2 nhà T, trường Đại học Thương Mại, Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Viên Tổng Hợp

Trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ kế toán theo chế độ kế toán hiện hành. Tốt nghiệp khoá học, học viên có thể làm kế toán ở các Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, Doanh nghiệp xây lắp, Doanh nghiệp thương mại - xuất nhập khẩu, Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ.

Đối Tượng Tham Gia

- Học sinh đã tốt nghiệp Phổ thông trung học, sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp ở các trường Đại học, Cao đẳng có nhu cầu trang bị nghiệp vụ kế toán.
- Nhân viên kế toán của các doanh nghiệp, cán bộ thuế và các ngành khác, có nhu cầu nắm bắt kế toán và những thay đổi của chế độ kế toán mới.
- Các đối tượng khác có nhu cầu hiểu biết về kế toán.

Thời Lượng

120 tiết

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Viên Tổng Hợp


- Tổng quan về kế toán trong doanh nghiệp
- Kế toán tài sản bằng tiền
- Kế toán hàng tồn kho
- Kế toán tài sản cố định
- Kế toán chi phí sản xuất và giá thành SP
- Kế toán bán hàng
- Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
- Kế toán công nợ
- Kế toán vốn chủ sở hữu
- Báo cáo tài chính
- Kiểm tra

TT Đào Tạo Và Chuyển Giao Kế Toán Kiểm Toán - VCU
Tầng 2 nhà T, trường Đại học Thương Mại, Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: TT Đào Tạo Và Chuyển Giao Kế Toán Kiểm T
Điện thoại: 0437687686
Website: http://trungtamketoan.vcu.edu.vn - Email: hiepvcu@gmail.com
Trung tâm ĐT và chuyển giao Kế toán Kiểm toán được thành lập theo QĐ589/QĐ-ĐHTM năm 2009, là một đơn vị trực thuộc Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học thương mại. Chức năng của trung tâm là đào tạo cấp chứng chỉ các khóa học về kỹ năng thực hành kế toán, thuế và làm dịch vụ kế toán kiểm toán. Trong 5 năm vừa qua trung tâm đã đào tạo và cấp chứng chỉ cho hơn 3.000 học viên về các kỹ năng thực hành nghề nghiệp: Kỹ năng ghi sổ và lập BCTC, kỹ năng thực hành kế toán thuế, kế toán viên tổng hợp...Cùng với đào việc đào tạo trung tâm là cầu nối giữa sinh viên với doanh nghiệp trong việc tìm nhân sự công việc kế toán, trước mắt là hỗ trợ các em đơn vị thực tập tốt nghiệp.
Đồng bộ tài khoản