Kế Toán Ngân Hàng

TT Đào Tạo Và Chuyển Giao Kế Toán Kiểm Toán - VCU

Tầng 2 nhà T, trường Đại học Thương Mại, Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Ngân Hàng

Trang bị cho học viên phương pháp và kỹ năng thực hanh kế toán các nghiệp vụ trong ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng như: kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán thanh toán giữa các ngân hàng, kế toán nghiệp vụ tín dụng… Sau khoá học, học viên có thể làm kế toán trong các ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên đang học hoặc đã tốt nghiệp ở các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.
- Nhân viên kế toán đang công tác tại các bộ phận kế toán ở doanh nghiệp.
- Cán bộ quản lý doanh nghiệp có nhu cầu hiểu biết về nghiệp vụ kế toán ngân hàng.
- Và các đối tượng khác có nhu cầu.

Thời Lượng

80 tiết

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Ngân Hàng


- Những vấn đề cơ bản của kế toán ngân hàng thương mại
- Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
- Kế toán nghiệp vụ tín dụng
- Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng thương mại
- Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
- Kế toán thu nhập, chi phí, kết quả trong ngân hàng thương mại
- Kiểm tra

TT Đào Tạo Và Chuyển Giao Kế Toán Kiểm Toán - VCU
Tầng 2 nhà T, trường Đại học Thương Mại, Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: TT Đào Tạo Và Chuyển Giao Kế Toán Kiểm T
Điện thoại: 0437687686
Website: http://trungtamketoan.vcu.edu.vn - Email: hiepvcu@gmail.com
Trung tâm ĐT và chuyển giao Kế toán Kiểm toán được thành lập theo QĐ589/QĐ-ĐHTM năm 2009, là một đơn vị trực thuộc Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học thương mại. Chức năng của trung tâm là đào tạo cấp chứng chỉ các khóa học về kỹ năng thực hành kế toán, thuế và làm dịch vụ kế toán kiểm toán. Trong 5 năm vừa qua trung tâm đã đào tạo và cấp chứng chỉ cho hơn 3.000 học viên về các kỹ năng thực hành nghề nghiệp: Kỹ năng ghi sổ và lập BCTC, kỹ năng thực hành kế toán thuế, kế toán viên tổng hợp...Cùng với đào việc đào tạo trung tâm là cầu nối giữa sinh viên với doanh nghiệp trong việc tìm nhân sự công việc kế toán, trước mắt là hỗ trợ các em đơn vị thực tập tốt nghiệp.
Đồng bộ tài khoản