Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột Nội Bộ Và Khủng Hoảng

CTy Tư Vấn Phát Triển Quản Lý - IBG

15/2 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột

Xung đột, mâu thuẫn nội bộ và khủng hoảng là điều không thể tránh khỏi, có thể xảy ra ở mọi cấp độ trong một doanh nghiệp. Khi mâu thuẫn, xung đột không được giải quyết hay giải quyết không thỏa đáng, sẽ đẩy doanh nghiệp rơi vào tình trạng hỗn loạn, thiếu gắn kết . Đội ngũ quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp cần phải nhận biết kịp thời các mâu thuẫn, xung đột, tìm ra nguyên nhân và các bước giải quyết mâu thuẫn một cách hiệu quả nhất. Chuyên đề được thiết kế nhằm bổ sung cho các nhà quản lý, lãnh đạo những kiến thức về giải quyết các xung đột nội bộ của doanh nghiệp từ đó giúp doanh nghiệp ổn định và nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ để hướng tới các mục tiêu phát triển của tổ chức.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của công ty.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của công ty.

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột


- Giải quyết xung đột nội bộ và khủng hoảng có ý nghĩa như thế nào?
- Tại sao lại có xung đột nội bộ và khủng hoảng?
- Phân tích nguyên nhân xung đột nội bộ và khủng hoảng.
- Giải quyết xung đột nội bộ và khủng hoảng như thế nào?

CTy Tư Vấn Phát Triển Quản Lý - IBG
15/2 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Bộ Phận Đào Tạo
Điện thoại: 0978923326
Website: http://www.ibg.com.vn - Email: training@ibg.com.vn
IBG là công ty tư vấn chuyên nghiệp về tái cơ cấu và phát triển tổ chức, nhằm trợ giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức và sức cạnh tranh trên thị trường, với các dịch vụ: tái cơ cấu tổ chức; quản trị nguồn nhân lực; tạo lập văn hóa doanh nghiệp; xây dựng chiến lược kinh doanh; đào tạo kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và phát triển năng lực lãnh đạo. Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, kết hợp hài hòa giữa tri thức quản trị tiên tiến và thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, với khả năng thích ứng nhanh sẽ kết hợp hiệu quả với đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, vấn đề của doanh nghiệp, từ đó tìm ra những giải pháp hiệu quả và khả thi nhất nhằm nâng cao năng lực quản trị và sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản