Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo Và Ra Quyết Định

CTy Tư Vấn Phát Triển Quản Lý - IBG

15/2 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Ra Quyết Định

Trong cuộc sống hàng ngày hay trong công việc, chúng ta thường xuyên phải ra quyết định để giải quyết vấn đề trong khi không có nhiều thông tin. Lúc này đòi hỏi phải sáng suốt và có tư duy sáng tạo. Chuyên đề đào tạo: "Kỹ năng tư duy sáng tạo và ra quyêt định" sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu sau:
- Hiểu được tầm quan trọng của năng lực giải quyết vấn đề trong môi trường doanh nghiệp hiện nay;
- Hiểu được một cách đầy đủ và sâu sắc quy trình nhận diện và phân loại các vấn đề, sự cố phát sinh cũng như quy trình đề ra các giải pháp và chọn lựa quyết định tối ưu;
- Hiểu và biết áp dụng những nguyên tắc, công cụ, phương pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề khoa học và hiệu quả;
- Nắm được những mấu chốt quan trọng để lựa chọn và thực thi giải pháp hiệu quả;
- Thay đổi từ thế bị động sang thế chủ động và tự tin trong việc nắm bắt vấn đề và ra quyết định.
- Biết cách nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh thông qua mô hình “tư duy sáng tạo”.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của công ty.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của công ty.

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Ra Quyết Định


- Vấn đề và quyết định như thế nào cho phù hợp?
- Mô hình ra quyết định hiệu quả.
- Tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề.
- Phương pháp ra quyết định.
- Lôi cuốn nhân viên vào việc ra quyết định.

CTy Tư Vấn Phát Triển Quản Lý - IBG
15/2 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Bộ Phận Đào Tạo
Điện thoại: 0978923326
Website: http://www.ibg.com.vn - Email: training@ibg.com.vn
IBG là công ty tư vấn chuyên nghiệp về tái cơ cấu và phát triển tổ chức, nhằm trợ giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức và sức cạnh tranh trên thị trường, với các dịch vụ: tái cơ cấu tổ chức; quản trị nguồn nhân lực; tạo lập văn hóa doanh nghiệp; xây dựng chiến lược kinh doanh; đào tạo kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và phát triển năng lực lãnh đạo. Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, kết hợp hài hòa giữa tri thức quản trị tiên tiến và thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, với khả năng thích ứng nhanh sẽ kết hợp hiệu quả với đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, vấn đề của doanh nghiệp, từ đó tìm ra những giải pháp hiệu quả và khả thi nhất nhằm nâng cao năng lực quản trị và sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản