Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

CTy Tư Vấn Phát Triển Quản Lý - IBG

15/2 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

Phối hợp và làm việc nhóm là một nét văn hóa mới nơi công sở, mang giá trị gắn kết cá nhân rất cao. Trong môi trường làm việc tập thể, mọi cá nhân hiểu và tin rằng việc tư duy, lập kế hoạch, quyết định và hành động sẽ được thực hiện tốt hơn khi tất cả cùng hợp tác và thực hiện. Thành quả của tập thể mang lại sẽ ảnh hưởng đến các thành viên và thúc đẩy họ làm việc hiệu quả hơn. Trên cơ sở đó, IBG cung cấp chương trình đào tạo “Kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm hiệu quả” nhằm giúp học viên có thể áp dụng để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của công ty.

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của công ty.

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Làm Việc Nhóm


- Bản chất công việc trong hoạt động quản trị.
- Kỹ năng phối hợp trong làm việc nhóm.
- Lợi ích Nhóm làm việc.
- Xây dựng và lãnh đạo Nhóm làm việc hiệu quả.

CTy Tư Vấn Phát Triển Quản Lý - IBG
15/2 Phạm Văn Đồng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Bộ Phận Đào Tạo
Điện thoại: 0978923326
Website: http://www.ibg.com.vn - Email: training@ibg.com.vn
IBG là công ty tư vấn chuyên nghiệp về tái cơ cấu và phát triển tổ chức, nhằm trợ giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức và sức cạnh tranh trên thị trường, với các dịch vụ: tái cơ cấu tổ chức; quản trị nguồn nhân lực; tạo lập văn hóa doanh nghiệp; xây dựng chiến lược kinh doanh; đào tạo kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và phát triển năng lực lãnh đạo. Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, kết hợp hài hòa giữa tri thức quản trị tiên tiến và thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, với khả năng thích ứng nhanh sẽ kết hợp hiệu quả với đội ngũ cán bộ quản lý của doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, vấn đề của doanh nghiệp, từ đó tìm ra những giải pháp hiệu quả và khả thi nhất nhằm nâng cao năng lực quản trị và sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản