Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử

TT Đào Tạo Phát Triển XH - ĐH Tôn Đức Thắng - SDTC

Phòng B009, ĐH Tôn Đức Thắng, Đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Giao Tiếp Ứng Xử

Khóa học Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử nhằm mục đích cung cấp cho người học những kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ trong công việc một cách hiệu qủa thông qua giao tiếp. Hình thành và phát triển những kỹ năng giao tiếp. Trên cơ sở những điểm nêu trên vận dụng vào công tác và cuộc sống.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học được thiết kế cho: Học sinh - Sinh viên các trường Trung học, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thời Lượng

Thời lượng: 30 tiết

Nội Dung Khóa Học Giao Tiếp Ứng Xử


- Vai trò của giao tiếp trong cuộc sống
+ Tầm quan trọng của giao tiếp
+ Quy trình xử lý thông tin trong giao tiếp
+ Các rào cản trong giao tiếp & kỹ thuật phá vỡ rào cản
+ Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp

- Kỹ năng giao tiếp ứng xử
- Kỹ năng cần thiết để xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ trong công việc một cách hiệu qủa thông qua giao tiếp

TT Đào Tạo Phát Triển XH - ĐH Tôn Đức Thắng - SDTC
Phòng B009, ĐH Tôn Đức Thắng, Đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung tâm SDTC
Điện thoại: (08)22426789
Website: http://www.sdtc.tdt.edu.vn - Email: sdtc@tdt.edu.vn
Năm 2004, Trường Đại Học Tôn Đức Thắng và tổ chức phi chính phủ quốc tế Education for Development (EFD) đã cùng nhau thành lập Trung Tâm Đào Tạo Phát Triển Xã Hội (SDTC). Sứ mạng mà SDTC hướng đến là cung cấp những dịch vụ chất lượng cao và phù hợp trong lĩnh vực huấn luyện, hỗ trợ và tham vấn cho các đối tác liên quan nhằm giúp họ đạt hiệu quả cao trong công việc hiện tại và thăng tiến hơn trong tương lai. Dự án giữa trường Đại học Tôn Đức Thắng và tổ chức EFD kết thúc vào cuối năm 2008. Với những kinh nghiệm và kỹ năng quản lý tích luỹ được, từ đây hoạt động của SDTC đã phát triển một cách độc lập tự chủ về tài chính. Bên cạnh đó, SDTC đã bổ sung thêm một số nội dung phù hợp và mở rộng đối tượng học viên là sinh viên và học sinh phổ thông trung học cũng như các khoá đào tạo ngắn hạn cho các doanh nghiệp từ năm 2008 đến nay. Sứ mạng SDTC: Thông qua các dịch vụ về tập huấn, thực hiện các dự án phát triển cộng đồng và thực hiện điều tra nghiên cứu kinh tế xã hội, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng/ người hưởng lợi các kỹ năng và kiến thức cần thiết nhằm giúp họ cải thiện năng lực làm việc và phát triển nghề nghiệp một cách bền vững. Từ đó góp phần xây dựng một xã hội văn minh, thịnh vượng, tự do và bình đẳng. Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ tư vấn, tập huấn, nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội - môi trường, thực hiện các dự án phát triển.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản