Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

TT Đào Tạo Phát Triển XH - ĐH Tôn Đức Thắng - SDTC

Phòng B009, ĐH Tôn Đức Thắng, Đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

Hãy tham gia khóa học Kỹ Năng Làm Việc Nhóm của TT Đào Tạo Và Phát Triển XH - ĐH Tôn Đức Thắng - SDTC, sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
- Hiểu được khái niệm cơ bản về làm việc theo nhóm, năng động nhóm, quá trình phát triển của nhóm và cách ứng dụng các khái niệm này vào việc xây dựng nhóm của dự án/tổ chức.
- Thực hành các kỹ năng làm việc nhóm bao gồm chấp nhận khác biệt, giao tiếp, ra quyết định, hợp tác, lãnh đạo,...và cách áp dụng vào công việc hàng ngày.
- Thực hành được kỹ năng xây dựng tinh thần làm việc theo đội - nhóm, đánh giá nhóm để giúp đỡ các nhóm trong dự án/tổ chức làm việc có hiệu quả.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của khóa học Kỹ Năng Làm Việc Nhóm

Thời Lượng

Thời lượng: 3 ngày. Sáng 8h - 11h30, chiều 13h30 - 17h

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Làm Việc Nhóm


- Ngày 1:
+ Định hướng khóa học
+ Khái niệm về nhóm - Các yếu tố xác định 1 nhóm đúng nghĩa
+ Năng động nhóm
+ Các ích lợi làm việc theo nhóm
+ Vai trò của làm việc theo nhóm trong các dự án phát triển
+ Các giai đoạn phát triển của nhóm - Đánh giá nhóm ở cơ quan tổ chức của bạn - Công việc cần làm để giúp nhóm phát triển
+ Làm sao để nhận định các vai trò trong nhóm

- Ngày 2:
+ Các quá trình của nhóm
+ Trò chơi trải nghiệm về chấp nhận sự khác biệt trong nhóm
+ Bài tập thực hành về phát hiện các trở ngại và cách khắc phục các vấn đề giao tiếp trong nhóm
+ Bài tập thực hành về việc ra quyết định đồng thuận
+ Bài tập thực hành về hợp tác trong nhóm

- Ngày 3:
+ Lãnh đạo nhóm
+ Thực hành đánh giá năng lực và trình độ phát triển của nhóm thông qua quan sát
+ Xây dựng kế hoạch nâng cao kỹ năng làm việc theo đội - nhóm cho dự án/tổ chức
+ Đánh giá khóa học

Ưu Đãi Chung

- Học phí: 500.000 VNĐ/ngày
- Giảm 20% học phí cho nhân viên các tổ chức xã hội địa phương và 40% học phí cho sinh viên Tôn Đức Thắng

TT Đào Tạo Phát Triển XH - ĐH Tôn Đức Thắng - SDTC
Phòng B009, ĐH Tôn Đức Thắng, Đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung tâm SDTC
Điện thoại: (08)22426789
Website: http://www.sdtc.tdt.edu.vn - Email: sdtc@tdt.edu.vn
Năm 2004, Trường Đại Học Tôn Đức Thắng và tổ chức phi chính phủ quốc tế Education for Development (EFD) đã cùng nhau thành lập Trung Tâm Đào Tạo Phát Triển Xã Hội (SDTC). Sứ mạng mà SDTC hướng đến là cung cấp những dịch vụ chất lượng cao và phù hợp trong lĩnh vực huấn luyện, hỗ trợ và tham vấn cho các đối tác liên quan nhằm giúp họ đạt hiệu quả cao trong công việc hiện tại và thăng tiến hơn trong tương lai. Dự án giữa trường Đại học Tôn Đức Thắng và tổ chức EFD kết thúc vào cuối năm 2008. Với những kinh nghiệm và kỹ năng quản lý tích luỹ được, từ đây hoạt động của SDTC đã phát triển một cách độc lập tự chủ về tài chính. Bên cạnh đó, SDTC đã bổ sung thêm một số nội dung phù hợp và mở rộng đối tượng học viên là sinh viên và học sinh phổ thông trung học cũng như các khoá đào tạo ngắn hạn cho các doanh nghiệp từ năm 2008 đến nay. Sứ mạng SDTC: Thông qua các dịch vụ về tập huấn, thực hiện các dự án phát triển cộng đồng và thực hiện điều tra nghiên cứu kinh tế xã hội, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng/ người hưởng lợi các kỹ năng và kiến thức cần thiết nhằm giúp họ cải thiện năng lực làm việc và phát triển nghề nghiệp một cách bền vững. Từ đó góp phần xây dựng một xã hội văn minh, thịnh vượng, tự do và bình đẳng. Lĩnh vực hoạt động: Dịch vụ tư vấn, tập huấn, nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội - môi trường, thực hiện các dự án phát triển.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản