Kỹ Năng Lãnh Đạo Dành Cho Nhà Quản Lý

Trường DN Đắc Nhân Tâm - Dale Carnegie Vietnam

Lầu 3, 94 - 96 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Lãnh Đạo Dành Cho Nhà Quản Lý

Chương trình tập trung phát triển những kỹ năng, quy trình và hệ thống lãnh đạo nền tảng cho những người đang ở vị trí quản lý, hướng tới mục tiêu phát triển được tầm nhìn lãnh đạo và mục tiêu đổi mới, phát triển chiến lược và kiểm soát hiệu quả các quy trình nội bộ. Với mục tiêu:
- Gắn kết chặt chẽ tầm nhìn vào từng hoạt động của tổ chức
- Lập kế hoạch, tổ chức và phối hợp nhằm đạt mục tiêu đề ra
- Phát triển chiến lược và kiểm soát quy trình đổi mới
- Phát triển được đội ngũ nhân viên chủ động, sáng tạo, cam kết
- Truyền tải thông điệp rõ ràng, súc tích và điều hành cuộc họp hiệu quả
- Xử lý sai sót và trao quyền để phát triển tiềm năng nhân viên
- Ra quyết định đúng đắn và kiểm soát thời gian hiệu quả

Đối Tượng Tham Gia

- Ban giám đốc
- Giám đốc, trưởng, phó phòng ban
- Trưởng nhóm
- Quản lý mới

Thời Lượng

Theo quy định của khóa học Kỹ Năng Lãnh Đạo Dành Cho Nhà Quản Lý

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Lãnh Đạo Dành Cho Nhà Quản Lý


- Học phần 1: Phát triển nền tảng lãnh đạo
- Học phần 2: Quản lí thời gian và đạt được mục tiêu công việc
- Học phần 3: Nắm bắt quy trình đổi mới
- Học phần 4: Thành thạo quy trình hoạch định
- Học phần 5: Quy trình kiểm soát thực hiện công việc
- Học phần 6: Quy trình huấn luyện và đánh giá
- Học phần 7: Phân tích vấn đề và ra quyết định
- Học phần 8: Động viên, nhìn nhận tiềm năng con người
- Học phần 9: Thực hiện quy trình ủy thác công việc
- Học phần 10: Xử lí sai sót
- Học phần 11: Giao tiếp để lãnh đạo
- Học phần 12: Điều hành cuộc họp

Trường DN Đắc Nhân Tâm - Dale Carnegie Vietnam
Lầu 3, 94 - 96 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm
Điện thoại: (08)39105055
Website: http://vn.dalecarnegie.com - Email: information@dalecarnegie.com.vn
Thành lập từ năm 2007, Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam có mặt trong lĩnh vực tư vấn giúp các công ty và cá nhân nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực làm việc. Từ đó đến nay, Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm đã không ngừng sáng tạo, cải tiến tổ chức và các dịch vụ mà mình cung cấp nhằm đàm bảo rằng Dale Carnegie Vietnam luôn thành công và giữ được vị trí dẫn đầu của mình trong môi trường cạnh tranh, luôn biến động. Dale Carnegie Vietnam đã thực hiện việc này trong tổ chức của mình và sẽ mang đến những kỹ năng, kinh nghiệm và các ứng dụng thực tiễn thành công này đến với khách hàng.
Đồng bộ tài khoản