Kỹ Năng Quản Lý Theo Tiêu Chuẩn ISO 9001:2008

Kỹ Năng Quản Lý Theo Tiêu Chuẩn ISO 9001:2008
8 10 49

Công Ty Cổ Phần Topman – Topman Jsc

Cầu Chùa, Kiêu Kỵ, Quận Gia Lâm, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý

Khóa đào tạo cung cấp cho học viên: Các kiến thức cơ bản về chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Giúp học viên hiểu rõ các yêu cầu của tiêu chuẩn và cách thức đáp ứng, áp dụng tại doanh nghiệp. Các công cụ cải tiến để duy trì và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Phân tích các quá trình hoạt động kinh doanh của tổ chức. Xác định các văn bản cần thiết và Hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản (Sổ tay chất lượng, chính sách; mục tiêu, qui trình, biểu mẫu …). Cải tiến, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008. Vai trò của Đại diện lãnh đạo/ điều phối viên hệ thống trong quá trình xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý;

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho nhà lãnh đạo và quản lý

Thời Lượng

2 đến 3 ngày

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý


- Phần 1: Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9000
+ ISO 9000 là gì?
+ Lịch sử phát triển của quản lý chất lượng và ISO 9000;
+ Bộ tiêu chuẩn ISO 9000;
+ Các lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
- Phần 2: Xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008
+ Phân tích các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008;
+ Phân tích các quá trình, hoạt động kinh doanh của tổ chức ;
+ Xác định các văn bản cần thiết của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008;
+ Hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản (Sổ tay chất lượng, chính sách; mục tiêu chất lượng, qui trình, biểu mẫu …);
+ Các hoạt động cải tiến để duy trì hệ thống quản lý chất lượng cho phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008;
+ Vai trò của Đại diện lãnh đạo/điều phối viên hệ thống trong quá trình xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
- Phần 3: Giới thiệu các công cụ cải tiến cải tiến hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng
+ Kaizen/ 5S
+ Chỉ số đánh giá hoạt động chính KPIs
+ Lean Six Sigma
+ SPC
+ Đánh giá năng lực và hiệu quả công việc của nhân viên
- Phần 4: Các bước chứng nhận HTQLCL theo ISO 9001:2008
+ Lựa chọn và những vấn đề cần lưu ý đối với tổ chức chứng nhận
+ Công việc cần chuẩn chị cho một cuộc đánh giá.

Công Ty Cổ Phần Topman – Topman Jsc
Cầu Chùa, Kiêu Kỵ, Quận Gia Lâm, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp tại văn phòng
Điện thoại: 0462520808
Website: http://topmanjsc.com - Email: InFo@topmanjsc.com
Công Ty Cổ Phần Topman – Topman Jsc là công ty chuyên sâu tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng và tư vấn tổng thể có tính thực tế cao trong lĩnh vực phát triển con người, quản lý chuẩn hóa các quy trình cho doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế và với đội ngũ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm, có tâm và có tầm. Được thành lập bởi các thành viên sáng lập giàu kinh nghiệm đào tạo và tư vấn quản lý, nguyên là cựu Chuyên gia Tư vấn, Chuyên gia Đánh giá trưởng hệ thống quản lý ISO của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, từ những năm 2003, cựu Quản lý hệ thống quản lý chất lượng, vệ sinh, an toàn, môi trường (ISO, 5S, Kaizen) tại doanh nghiệp nước ngoài từ những năm 2004, cựu Giảng viên, thành viên Ban Lãnh đạo TamViet Group từ những năm 2006, giảng viên của 5 trường Đại học lớn tại Hà Nội (ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Xây dựng, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân Sự). TopMan là Công ty hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn giúp các doanh nghiệp chuẩn hóa hoạt động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tăng trưởng bền vững.
Đồng bộ tài khoản