Kỹ Thuật Tấn Công Oracle 9i

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace

123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Thuật Tấn Công Oracle 9i

Khóa học này giúp học viên biết được những kỹ thuật tấn công phổ biến nhất vào Oracle9i từ đó có thể đưa ra giải pháp bảo vệ. Nếu bạn đang vận hành một CSDL Oracle9i thực tế, bạn cần học khóa học này để bảo đảm an toàn cho dữ liệu. Kết quả sau khi tham gia khóa học:
- Hiểu và thực hiện được các kỹ thuật tấn công Oracle từ căn bản đến nâng cao
- Giáo trình khóa học được biên soạn bằng tiếng Việt
- Các phần mềm tấn công dùng cho khóa học
- Được tham khảo miễn phí hàm trăm đầu sách kiện toàn bảo mật và tấn công

Đối Tượng Tham Gia

Những người quan tâm đến bảo mật Oracle

Thời Lượng

24 tiếng

Nội Dung Khóa Học Kỹ Thuật Tấn Công Oracle 9i


- Tấn công Listener từ xa
- Tấn công dùng tài khoản mặc định
- Tấn công nhúng mã PL/SQL
- Tấn công con trỏ lệnh PL/SQL
- Giải mã mật khẩu Oracle
- Tấn công tràn bộ đệm
- Phương pháp tìm điểm yếu trong mã nguồn PL/SQL của Oracle
- Tổng hợp kỹ thuật thực thi lệnh HĐH – truy cập tập tin – kết nối mạng
- Tấn công Oracle dùng Google, Yahoo và Metalink
- Oracle Worm – Virus
- Oracle Rootkit
- Oracle Backdoor

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace
123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT
Điện thoại: 0822119363
Website: http://www.vietpace.com - Email: contact@vietpace.com
Ðược thành lập từ năm 2006, mục tiêu của VIETPACE là phát triển và trở thành công ty tư vấn và triển khai dịch vụ Oracle hàng đầu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT toàn diện theo chuẩn của các hãng công nghệ hoặc thiết kế những khóa học riêng theo nhu cầu, đặc thù của từng tổ chức, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp CNTT hoàn chỉnh nhất góp phần tạo sự thay đổi, phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức phát triển của VietPace gồm 2 đơn vị kinh doanh chủ đạo:
- Trung tâm giải pháp Oracle (VPO), chuyên cung cấp giải pháp công nghệ Oracle Sun
- Trung tâm đào tạo CNTT&TT (VPE), chuyên cung cấp giải pháp đào tạo trọn gói.
Đồng bộ tài khoản