Kỹ Thuật Vận Hành Bảo Dưỡng Thiết Bị Nâng

Trường Trung cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương - Pro.com

K1/28A Hoàng Hoa Thám, Phường Hiệp Thành, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Thuật Vận Hành

Sau khi học xong chương trình này người học có khả năng: Trình bày được các khái niệm chung về thiết bị nâng. Trình bày được công dụng, cấu tạo các chi tiết, cụm chi tiết chính của thiết bị cơ khí, các cơ cấu công tác trên thiết bị nâng; Công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số thiết bị nâng thông dụng. Tính toán, lựa chọn được một số chi tiết, cụm chi tiết chủ yếu trên máy nâng thông dụng. Vận hành được các thiết bị nâng, nâng chuyển hàng hóa đúng yêu cầu kỹ thuật. Bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các thiết bị nâng thông dụng

Đối Tượng Tham Gia

Cơ sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học

Thời Lượng

3 tháng

Nội Dung Khóa Học Kỹ Thuật Vận Hành


Tên môn học, mô đun
- Vận hành thiết bị nâng
- Bảo dưỡng thiết bị nâng

Trường Trung cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương - Pro.com
K1/28A Hoàng Hoa Thám, Phường Hiệp Thành, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương
Người liên hệ: Trúc Diễm
Điện thoại: 0908649 929
Website: http://www.nghiepvubinhduong.edu.vn - Email: nghiepvubinhduong@vnn.vn
Trung tâm dạy nghề Nghiệp Vụ Bình Dương với chức năng dạy nghề ngắn hạn – Giấy Quyết định thành lập Trung tâm số 4891/QĐ-UBND được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/11/2007, do Sở Lao động – Thương binh & Xã hội trực tiếp quản lý, có chức năng dạy nghề nghiệp vụ sơ cấp và Tin học, Ngoại ngữ – Giấy Quyết định số 479/QĐ-SGDÐT do Sở Giáo dục và Ðào tạo cấp ngày 05/05/2008. Kể từ ngày thành lập Trung tâm cho đến nay Trung tâm Dạy nghề Nghiệp vụ Bình Dương đã đào tạo khoảng 1.500 học viên có trình độ cao và Trung tâm đang tiếp tục phát triển về số lượng và quy mô đào tạo, cung cấp một đội ngũ nhân sự, công nhân có kỹ thuật cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa cho tỉnh nhà và sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội nói chung. Trung tâm dạy nghề Nghiệp Vụ Bình Dương với chức năng dạy nghề ngắn hạn – Giấy Quyết định thành lập Trung tâm số 4891/QĐ-UBND được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/11/2007, do Sở Lao động – Thương binh & Xã hội trực tiếp quản lý, có chức năng dạy nghề nghiệp vụ sơ cấp và Tin học, Ngoại ngữ – Giấy Quyết định số 479/QĐ-SGDÐT do Sở Giáo dục và Ðào tạo cấp ngày 05/05/2008. Sau 2 năm hoạt động đạt chất lượng hiệu quả cao ngày 29 tháng 06 năm 2010 TrungTâm Dạy Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương ra quyết định số 1843/QĐ-UBND cho phép nâng cấp thành Trường Trung Cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương.
Đồng bộ tài khoản