Kế Toán Doanh Nghiệp

Trường Trung cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương - Pro.com

K1/28A Hoàng Hoa Thám, Phường Hiệp Thành, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giới Thiệu Khóa Học Kế Toán Doanh Nghiệp

Khóa học kế toán doanh nghiệp, nội dung của khóa học này sẽ giúp học viên vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế – xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao. Vận dụng được kiến thức tin học trong công tác kế toán. Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn. Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán doanh nghiệp. Hoàn thành khóa học học viên có thể:
- Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.
- Sử dụng được chứng từ kế toán trong sổ ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
- Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp.
- Lập được báo cáo tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.
- Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp.
- Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp.
- Cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị để phục vụ cho yêu cầu của lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị.
- Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp.
- Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho học viên ngành kế toán

Thời Lượng

Theo thời gian quy định của khóa học Kế toán doanh nghiệp

Nội Dung Khóa Học Kế Toán Doanh Nghiệp


- Các môn học:
+ Chính trị
+ Pháp luật
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
+ Tin học
+ Ngoại ngữ
- Các môn đào tạo bắt buộc
+ Các môn học cơ sở
+ Kinh tế chính trị
+ Luật kinh tế
+ Soạn thảo văn bản
+ Kinh tế vi mô
+ Lý thuyết thống kê
+ Lý thuyết tài chính
+ Lý thuyết tiền tệ tín dụng
+ Lý thuyết kế toán
- Các môn học chuyên môn
+ Quản trị doanh nghiệp
+ Thống kê doanh nghiệp
+ Thuế
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Kế toán doanh nghiệp
+ Phân tích hoạt động doanh nghiệp
+ Kiểm toán
+ Tin học kế toán
+ Thực hành kế toán doanh nghiệp
+ Thực tập nghề nghiệp
+ Thực tập tốt nghiệp

Trường Trung cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương - Pro.com
K1/28A Hoàng Hoa Thám, Phường Hiệp Thành, Quận Thủ Dầu Một, Bình Dương
Người liên hệ: Trúc Diễm
Điện thoại: 0908649 929
Website: http://www.nghiepvubinhduong.edu.vn - Email: nghiepvubinhduong@vnn.vn
Trung tâm dạy nghề Nghiệp Vụ Bình Dương với chức năng dạy nghề ngắn hạn – Giấy Quyết định thành lập Trung tâm số 4891/QĐ-UBND được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/11/2007, do Sở Lao động – Thương binh & Xã hội trực tiếp quản lý, có chức năng dạy nghề nghiệp vụ sơ cấp và Tin học, Ngoại ngữ – Giấy Quyết định số 479/QĐ-SGDÐT do Sở Giáo dục và Ðào tạo cấp ngày 05/05/2008. Kể từ ngày thành lập Trung tâm cho đến nay Trung tâm Dạy nghề Nghiệp vụ Bình Dương đã đào tạo khoảng 1.500 học viên có trình độ cao và Trung tâm đang tiếp tục phát triển về số lượng và quy mô đào tạo, cung cấp một đội ngũ nhân sự, công nhân có kỹ thuật cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa cho tỉnh nhà và sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội nói chung. Trung tâm dạy nghề Nghiệp Vụ Bình Dương với chức năng dạy nghề ngắn hạn – Giấy Quyết định thành lập Trung tâm số 4891/QĐ-UBND được Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương cấp ngày 08/11/2007, do Sở Lao động – Thương binh & Xã hội trực tiếp quản lý, có chức năng dạy nghề nghiệp vụ sơ cấp và Tin học, Ngoại ngữ – Giấy Quyết định số 479/QĐ-SGDÐT do Sở Giáo dục và Ðào tạo cấp ngày 05/05/2008. Sau 2 năm hoạt động đạt chất lượng hiệu quả cao ngày 29 tháng 06 năm 2010 TrungTâm Dạy Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương ra quyết định số 1843/QĐ-UBND cho phép nâng cấp thành Trường Trung Cấp Nghề Nghiệp Vụ Bình Dương.
Đồng bộ tài khoản