Lập Dự Toán Chi Phí Đầu Tư Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin

Viện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn

Lầu 3, 100 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Lập Dự Toán Chi Phí Đầu Tư Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các doanh nghiệp về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, lập và quản lý chi phí phải đảm bảo những nguyên tắc sau: Thứ nhất, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả dự án ứng dụng công nghệ thông tin và phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường. Thứ hai là tổng mức đầu tư, tổng dự toán phải được dự tính theo đúng phương pháp, đủ các khoản mục chi phí theo quy định. Thứ ba, nhà nước thực hiện chức năng quản lý chi phí thông qua việc ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí. Cuối cùng là chủ đầu tư chịu trách nhiệm về việc quản lý chi phí từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc đầu tư đưa sản phẩm của dự án vào khai thác, sử dụng. Đến với khóa học các học viên sẽ được huấn luyện kỹ năng về lập dự án, quản lý, thẩm định, khảo sát, thiết kế thi công, giám sát thi công đối với dự án về đầu tư ứng dụng CNTT và kỹ năng về xác định giá trị phần mềm nội bộ, phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT.

Đối Tượng Tham Gia

Các cá nhân, chủ trì hoặc tham gia: Ban quản lý dự án, thiết kế thi công, tư vấn thiết kế thi công.

Thời Lượng

03 ngày (48 tiết)

Nội Dung Khóa Học Lập Dự Toán Chi Phí Đầu Tư Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin


- Lập và quản lý dự án.
+ Nghiệp vụ lập dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT.
+ Nghiệp vụ quản lý dự án ứng dụng CNTT.
+ Nghiệp vụ thẩm định dự án, thiết kế thi công ứng dụng CNTT.
- Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng CNTT.
+ Xác định giá trị phần mềm nội bộ.
+ Phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng CNTT.
- Giám sát thi công
+ Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT (ƯDCNTT) và giám sát thi công dự án ứng dụng CNTT.
+ Nghiệp vụ giám sát thi công.
+ Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT, điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu.
+ Giám sát công tác khảo sát.
+ Giám sát công tác thi công lắp đặt thiết bị CNTT.
+ Giám sát phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm.
+ Thảo luận và kiểm tra.

Ưu Đãi Chung

Đăng ký với số lượng 5 người/ 1 đơn vị giảm 10% học phí cho mỗi học viên.

Viện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn
Lầu 3, 100 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn
Điện thoại: (08)38421116
Website: http://www.saigon-ict.edu.vn - Email: info@saigon-ict.edu.vn
Viện Công Nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SaigonICT) ra đời năm 2006, là đơn vị trực thuộc trường đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh với phương thức hoạt động hạch toán độc lập. SaigonICT có trụ sở đặt tại số 100 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Mô hình hoạt động kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu giáo dục và nhu cầu từ nền kinh tế tri thức, đưa ra các chương trình huấn luyện, đào tạo công nghệ cao. Lĩnh vực hoạt động bao gồm: Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT). Mục tiêu của viện là nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, tư vấn và đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông. Chức năng của viện:
- Nghiên cứu phát triển công nghệ và sản xuất thử nghiệm.
- Tư vấn và triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Tư vấn thiết kế và triển khai hệ thống ERP, eGovernment, e-Commerce, e-Learning. Hỗ trợ tư vấn quy hoạch chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông.
- Đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông về công nghệ mới và theo nhu cầu từ doanh nghiệp.

Đồng bộ tài khoản