Lập Trình Android Cơ Bản Đến Nâng Cao

Công Ty TNHH Ứng Dụng Công Nghệ Thông Minh HaPuTech

Tầng 1 Tòa nhà Trung Kỳ, 54 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Android

Khóa học Lập trình Android trang bị các kiến thức về ngôn ngữ lập trình, nên tảng, cách thức làm việc trên nền di động Android cũng như rèn luyện kỹ năng thực hành qua quá trình thực tập và thực hiện các dự án. Giúp các học viên tham gia khóa học tự tin tham gia vào các doanh nghiệp phần mềm sau khi tốt nghiệp. Chương trình đào tạo về lập trình cho hệ điều hành Android bằng ngôn ngữ Java sử dụng Eclipse và Android SDK.

Đối Tượng Tham Gia

- Có kiến thức nền về java
- Có kiến thức liên quan đến cơ sở dữ liệu

Thời Lượng

3 tháng

Nội Dung Khóa Học Lập Trình Android


- Ôn tập và chuẩn hóa lập trình java
- Giới thiệu về Android, Cấu trúc của một ứng dụng android
- Làm việc với Widgets and Layout,
- Làm việc trên Lists and Adapter
- Làm việc trên Menus and Options
- Tùy biến các thành phần giao diện trên android
- Giới thiệu về các activity của android
- Làm việc trên Intents and Broadcast Receivers của android
- Làm việc với Services, Content Providers
- Lập trình đa luồng
- SQLite ( Cơ sở dữ liệu)
- Xử lý ngoại lệ (Exceptions Handling)
- Giới thiệu về XML file, JSON file
- Làm việc Web Services
- Làm việc Internalization and Localization
- Lập trình với Google Maps API
- Sử dụng các dịch vụ của hệ thống System Services
- Sử dụng các phần cứng của Hardware Services
- Làm việc với mạng (Networking)
- Building and Publishing Application

Công Ty TNHH Ứng Dụng Công Nghệ Thông Minh HaPuTech
Tầng 1 Tòa nhà Trung Kỳ, 54 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng
Người liên hệ: Công ty HaPuTech
Điện thoại: 0916681079
Website: http://www.haputech.com - Email: haputech@gmail.com
HaPuTech luôn luôn sáng tạo để mang đến những ứng dụng công nghệ làm cho cuộc sống nên hạnh phúc và thịnh vượng hơn. HaPuTech tôn trọng giá trị cá nhân của nhân viên, đối tác, khách hàng để dựng xây môi trường làm việc, hợp tác thân thiện, vui vẻ. Đội ngũ HaPuTech không ngừng nổ lực tạo ra giá trị cho xã hội bằng Tâm và Tài trong các lĩnh vực HaPuTech tham gia.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản