Lập Trình Android Nâng Cao

Công Ty TNHH Ứng Dụng Công Nghệ Thông Minh HaPuTech

Tầng 1 Tòa nhà Trung Kỳ, 54 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Android Nâng Cao

Khóa học Lập trình Android nâng cao trang bị các kiến thức về cách thức làm việc với các vấn đề khó thực tế được mang từ những dự án ngoài thực trên nền di động Android cũng như rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn để khó qua thực hiện các dự án. Giúp các học viên tham gia khóa học tự tin tham gia vào các doanh nghiệp phần mềm sau khi tốt nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Có kiến thức về android cơ bản

Thời Lượng

2 tháng

Nội Dung Khóa Học Lập Trình Android Nâng Cao


- Chuẩn hóa lập trình java,android
- Làm việc với Fragment
- Lập trình đa luồng Thread,Runnable,Handler,AsyncTask
- SQLite ( Cơ sở dữ liệu)
- Xử lý ngoại lệ (Exceptions Handling)
- Giới thiệu về XML file, JSON file
- Làm việc Web Services SOAP and RESTful- Làm việc Internalization and Localization
- XML – SAX ,XML –DOM Parser
- Lập trình với Google Maps API V2
- Làm việc với Database webserver
- Lập trình Feedback, Rate,API Facebook, Youtube...
- Sử dụng các dịch vụ của hệ thống System Services, Hardware Services ( camera, sensor ..)
- Làm việc với mạng (Networking)
- Building and Publishing Application

Công Ty TNHH Ứng Dụng Công Nghệ Thông Minh HaPuTech
Tầng 1 Tòa nhà Trung Kỳ, 54 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng
Người liên hệ: Công ty HaPuTech
Điện thoại: 0916681079
Website: http://www.haputech.com - Email: haputech@gmail.com
HaPuTech luôn luôn sáng tạo để mang đến những ứng dụng công nghệ làm cho cuộc sống nên hạnh phúc và thịnh vượng hơn. HaPuTech tôn trọng giá trị cá nhân của nhân viên, đối tác, khách hàng để dựng xây môi trường làm việc, hợp tác thân thiện, vui vẻ. Đội ngũ HaPuTech không ngừng nổ lực tạo ra giá trị cho xã hội bằng Tâm và Tài trong các lĩnh vực HaPuTech tham gia.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản