Chuẩn Hóa Lập Trình Java

Công Ty TNHH Ứng Dụng Công Nghệ Thông Minh HaPuTech

Tầng 1 Tòa nhà Trung Kỳ, 54 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Java

Phương pháp học: Nhận dạng lỗi từ chương trình, sửa lỗi và tổng kết kiến thức liên quan. Nhằm giúp các bạn có thể củng cố và nâng cao kiến thức Java của mình, đặc biệt là kỹ năng thực hành lập trình. Làm nên tảng để phát triển sự nghiệp theo nền tảng java như phát triển ứng dụng desktop, web, Andoird.

Đối Tượng Tham Gia

Những ai yêu thích học lập trình.

Thời Lượng

3 buổi.

Nội Dung Khóa Học Lập Trình Java


- Buổi 1:
Chuẩn hóa lại kiến thức java:
+ Khai báo và sử dụng biến trong java
+ Toán tử, hàm và kiểu dữ liệu java.
+ Cấu trúc if..else, Switch .. Case, While,for…
+ Mảng và arraylist, hashmap
- Buổi 2:
Chuẩn hóa hướng đối tượng trong java.
+ Thừa kế, Đa hình..
+ Lớp, Đối tượng, Phương thức.
+ Phương thức khởi tạo, Ghi đề phương thức...
- Buổi 3:
+ Try catch , final trong java
+ Chuẩn hóa cách lập trình ( đặt tên biến, Lớp, phương thức..)
+ Tính kế thừa. Final class, abstract class, interface trong java.
+ Tương tác file trong java.

Công Ty TNHH Ứng Dụng Công Nghệ Thông Minh HaPuTech
Tầng 1 Tòa nhà Trung Kỳ, 54 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng
Người liên hệ: Công ty HaPuTech
Điện thoại: 0916681079
Website: http://www.haputech.com - Email: haputech@gmail.com
HaPuTech luôn luôn sáng tạo để mang đến những ứng dụng công nghệ làm cho cuộc sống nên hạnh phúc và thịnh vượng hơn. HaPuTech tôn trọng giá trị cá nhân của nhân viên, đối tác, khách hàng để dựng xây môi trường làm việc, hợp tác thân thiện, vui vẻ. Đội ngũ HaPuTech không ngừng nổ lực tạo ra giá trị cho xã hội bằng Tâm và Tài trong các lĩnh vực HaPuTech tham gia.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản