Lập Trình ASP.Net Nâng Cao (ASP.NET MVC 4)

Trung Tâm Tin Học - ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình ASP.Net Nâng Cao

ASP.Net là một nền tảng ứng dụng web, được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và dịch vụ web. Sự xuất hiện của ASP.Net làm cân xứng giữa quá trình xây dựng ứng dụng trên Windows và Web. Nó cũng cho phép chúng ta chuyển một ứng dụng trước đây viết chỉ để chạy trên Windows thành một ứng dụng Web khá dễ dàng. Sau khóa học Lập Trình ASP.Net Nâng Cao (ASP.NET MVC 4) các bạn sẽ được:
- Cung cấp những kiến thức nền tảng để có thể xây dựng website với ASP.Net MVC 4
- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng lập trình web để xây dựng và tổ chức website theo mô hình MVC, một mô hình rất phổ biến hiện nay
- Cung cấp các kỹ thuật chuyên sâu để vận dụng xây dựng một ứng dụng web, đa dạng hóa các dạng thể hiện giao diện và các xử lý phức tạp đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều thành phần

Đối Tượng Tham Gia

- Học viên có kiến thức căn bản về cơ sở dữ liệu quan hệ và lập trình với ASP.Net
- Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin
- Điều kiện cần khi tham gia khóa học: Học viên có kiến thức căn bản về cơ sở dữ liệu quan hệ (MS Access hoặc MS SQLServer), lập - trình web với HTML, CSS, và ASP.Net hoặc đã tham gia khóa học “Lập trình Web với ASP.Net”

Thời Lượng

1.5 Tháng liên tục

Nội Dung Khóa Học Lập Trình ASP.Net Nâng Cao


- Giới thiệu ASP.Net MVC 4
+ Giới thiệu
+ Sự khác biệt giữa MVC và WebForm
+ Tạo ứng dụng web đầu tiên
- Controllers
+ Tạo controller
+ Phân loại Action
- Views
+ Tạo và thiết kế View (Razor)
+ ViewData và ViewBag
+ Layout (master page)
+ Partial view
- Models
+ Thiết kế Models
+ Thể hiện dữ liệu được truy vấn từ Model lên View
- Data Annotations và Validation
+ Sử dụng Validation Annotations
+ Validation và Model Binding
+ Controller Actions và Validation Errors
+ Custom Annotations
+ Display và Edit Annotations
- Forms và HTML Helpers
+ Sử dụng Form
+ HTML Helpers, Strongly Typed Helpers, Templated Helpers, Rendering Helpers, URL Helpers, Html.Action và Html.RenderAction
- Xây dựng ƯD Web ASP.Net theo mô hình MVC
+ Xây dựng (XD) Layout
+ XD partialView sử dụng trên Layout mặc định
+ XD các View sử dụng Layout mặc định
+ XD các View sử dụng một Layout khác Layout mặc định
- Hoàn chỉnh ứng dụng web
+ Urls và routing
+ Các đối tượng quản lý ứng dụng web
+ Tập tin quản lý và cấu hình ứng dụng web
- Triển khai ứng dụng web
+ Internet Information Services – IIS
+ Các phương pháp triển khai ứng dụng Web

Trung Tâm Tin Học - ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Bộ phận Tư vấn ghi danh
Điện thoại: 08.38337980 (ext.111)
Website: http://t3h.vn - Email: ttth@t3h.hcmus.edu.vn
Được thành lập từ năm 1986, với 28 năm kinh nghiệm, Trung tâm Tin học Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng triệu bạn trẻ muốn cập nhật kiến thức và rèn luyện kỹ năng trong lĩnh vực CNTT. Trung tâm Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên - chuyên đào tạo Lập trình, Mạng máy tính, Web, Đồ họa đa truyền thông và Tin học A,B,C. Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin (CNTT) hàng đầu tại Việt Nam với 28 năm kinh nghiệm, chứng chỉ ISO, 30.000 lượt học viên mỗi năm. Chuyên nghiệp trong đào tạo Lập trình, Mạng máy tính, Web, Đồ họa Đa truyền thông và Chứng chỉ Quốc gia A-B-C.
Đồng bộ tài khoản