Lập Trình C#

Trung Tâm Tin Học Bảo Nghiệp

Số 27 Đường CN6, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình C#

Khóa học được thiết kế dành cho những người chưa từng biết qua các ngôn ngữ lập tŕnh, giúp học viên hiểu ư nghĩa của ngôn ngữ lập tŕnh C#. Giúp học viên nắm vững các kỹ thuật lập trình với C#. Giúp học viên xây dựng ứng dụng theo hướng đối tượng

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho tất cả học viên đã học qua lớp windows, yêu thích lập trình

Thời Lượng

3 tháng, tuần 3 buổi, 1 buổi 2h

Nội Dung Khóa Học Lập Trình C#


- Nhập Môn Lập Trình C#
+ Bài 1: Lưu đồ thuật tốn
+ Bài 2: Lưu đồ thuật tốn (tiếp theo)
+ Bài 3: Các lệnh cơ bản
+ Bài 4. Lưu đồ cấu trúc điều khiển
+ Bài 5. Lưu đồ cấu trúc điều khiển (tiếp theo)
+ Bài 6. Thư viện
+ Bài 7: Các cấu trúc điều khiển
+ Bài 8: Các cấu trúc điều khiển (tiếp theo)
+ Bài 9: Các cấu trúc điều khiển (tiếp theo)
+ Bài 10: Thủ tục
+ Bài 11: Hàm
+ Bài 12: Hàm (Tiếp theo)
+ Bài 13: Kiểm tra cuối khóa
- Thuật Lập Trình C#
+ Bài 1: Mảng một chiều
+ Bài 2: Các kỹ thuật cơ bản trên mảng một chiều
+ Bài 3: Các kỹ thuật cơ bản trên mảng một chiều (Tiếp theo)
+ Bài 4: Các kỹ thuật cơ bản trên mảng một chiều (Tiếp theo)
+ Bài 5: Ma trận
+ Bài 6: Các kỹ thuật cơ bản trên ma trận
+ Bài 7: Các kỹ thuật cơ bản trên ma trận (Tiếp theo)
+ Bài 8: Các kỹ thuật cơ bản trên ma trận (Tiếp theo)
+ Bài 9: Ma trận vương
+ Bài 10: Các kỹ thuật cơ bản trên ma trận vuông
+ Bài 11: Các kỹ thuật cơ bản trên ma trận vuông (Tiếp theo)
+ Bài 12: Các kỹ thuật cơ bản trên ma trận vuông (Tiếp theo)
+ Bài 13: Kiểm tra cuối khóa
- Lập Trình Hướng Đối Tượng C#
+ Bài 1: Hướng Đối Tượng C#
+ Bài 2: Trừu tượng hóa dữ liệu
+ Bài 3: Trừu tượng hóa dữ liệu (Tiếp theo)
+ Bài 4: Đối tượng và lớp
+ Bài 5: Operator trong lớp đối tượng
+ Bài 6: Phần tĩnh
+ Bài 7: Kế thừa
+ Bài 8: Hàm
+ Bài 9: Đa hình
+ Bài 10: Con trỏ hàm
+ Bài 11: Một số kỹ thuật hướng đối tượng
+ Bài 12: Template và exception
+ Bài 13: Kiểm tra cuối khóa

Trung Tâm Tin Học Bảo Nghiệp
Số 27 Đường CN6, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 0989135813
Website: http://www.baonghiep.edu.vn - Email: admin@trungtamtinhoc.vn
Như các bạn biết, hiện nay công nghệ thông tin tiến triển như vũ bảo, len lỏi vào mọi ngành nghề, nhịp sống xã hội. Nhu cầu được trang bị kiến thức công nghệ thông tin rất cấp bách. Vì vậy chúng tôi cho khai sinh Trung Tâm Tin Học Bảo Nghiệp này, đây là kết quả của sự hợp nhất của sự sáng tạo, tư duy logic của các giáo viên chuyên CNTT, cơ khí trường ĐHKHTN, ĐH Bách Khoa, ĐH Sư Phạm. Đây là điểm gặp gỡ tri thức của đội ngũ lãnh đạo, các GV, nhân viên. Giáo Viên giảng dạy ở đây đều là các thạc sĩ, kĩ sư, cử nhân khoa học,… dồi dào kinh nghiệm trong giảng dạy, tận tình tâm huyết và đầy trách nhiệm với học viên. Trung Tâm Tin Học Bảo Nghiệp cung cấp kiến thức CNTT bằng cách tổ chức giảng dạy các khóa học về tin học ứng dụng – tin học kỹ thuật, đào tạo CNTT chất lượng cao. Hướng dẫn học viên ứng dụng thành thạo CNTT vào công việc thực tiễn của mình; qua đó học viên tự tin hơn trong nghiệp vụ, vững vàn tay nghề. Thư Viện Tin Học cố gắng góp phần nhỏ của mình vào việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho địa phương và xã hội.
Đồng bộ tài khoản