Lập Trình Java - Training On Job

Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin TECHNET

Số 10 ngõ 66 Triều Khúc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Java - Training On Job

Sau khi kết thúc khóa học Lập Trình Java - Training On Job tại TECHNET, học viên có thể tham gia ngay vào một nhóm phát triển phần mềm với những kiến thức sau:
- Nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng (OPP)và việc thực thi phương pháp lập trình hướng đối tượng trong Java.
- Nắm bắt được các chức năng của lập trình Java bao gồm class, interfaces, exception, multithreading, GUI .v.v. để phát triển ứng dụng.
- Sử dụng thành thạo công cụ phát triển IDE phổ biến hiện nay như Netbean, Eclipse .v.v., học kỹ năng phân tích bài toán và kỹ năng debug để phục vụ tốt nhất cho học tập cũng như công việc.
- Áp dụng kiến thức được học vào thực tế, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh.

Đối Tượng Tham Gia

Tất cả các bạn có hứng thú với khoá học Lập Trình Java - Training On Job

Thời Lượng

72 giờ

Nội Dung Khóa Học Lập Trình Java - Training On Job


- Làm quen với Java và môi trường thực thi của Java
+ Tổng quan về công nghệ Java và ngôn ngữ lập trình Java
+ Máy ảo Java (Java Virtual Machine)
+ Garbage Collection và quản lý bộ nhớ (Memory Management)
+ Thực hành cài đặt và cấu hình JDK. .v.v. tạo môi trường làm việc thuận lợi nhất
+ Hướng dẫn sử dụng Eclipse để tạo và quản lý project chuyên nghiệp (lồng ghép qua tất cả các bài học)
- Lập trình hướng đối tượng và thực thi trong Java
+ Lập trình hướng đối tượng và ưu điểm của nó
+ Khái niệm về trừu tượng hóa dữ liệu, đóng gói, đa hình, kế thừa .v.v
+ Java thực thi các khái niệm về lập trình hướng như thế nào
- Java cơ bản
+ Kiểu dữ liệu, biến, hằng, mảng, toán tử .v.v
+ Modifier, blocks, conditional statements
- Lớp (class) và đối tượng (instance)
+ Tìm hiểu class và instance, xây dựng class với các thành phần field, method và khởi tạo instance
+ Mối quan hệ giữa các class, method parameter
+ Tìm hiểu tổ chức chương trình Java dưới các package
+ Tìm hiểu các class dựng sẵn của Java và các bộ thư viện phổ biến của thirth party (Apache) để sử dụng trong việc phát triển ứng dụng
- Kế thừa trong Java và interface
+ Lớp cha, lớp con, đa hình, dynamic binding, lớp trừu tượng (abstract class)
+ Interface, cách sử dụng interface và abstract class
+ Object cloning
- Xử lý ngoại lệ (Exception)
+ Mục đích của xử lý ngoại lệ
+ Tìm hiểu về các ngoại lệ
+ Sử dụng try, catch, finaly
- Lập trình Giao diện người dùng (AWT và Swing)
+ Lập trình window với các đối tượng như Frame, Panel, Button, Checkbox, Combo box, Table .v.v
+ Sự kiện và xử lý sự kiện trong lập trình window
+ Layout và Menu
+ Hướng dẫn sử dụng các công cụ phát triển trực quan để phát triển các ứng dụng đồ họa
- Java Applet
- Đa luồng trong Java (Multi thread)
+ Tạo và quản lý luồng trong Java
+ Vòng đời của luồng Java
+ Đồng bộ
+ Quyền ưu tiên của luồng
- Input và Output trong Java
+ Stream trong Java
+ Sử dụng các stream cơ bản trong Java
- Xử lý file với Java
- Collection

Trung Tâm Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin TECHNET
Số 10 ngõ 66 Triều Khúc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (04)35578725
Website: http://technet.com.vn - Email: contact@technet.com.vn
Trung tâm đào tạo Công nghệ thông tin TECHNET hiện được biết đến là đơn vị đào tạo quản trị mạng/hệ thống hàng đầu tại Hà Nội, đặc biệt chuyên sâu về Quản trị hệ thống mạng Microsoft.
Với slogan TECHNET - Your Quality Partner, TECHNET luôn khẳng định thương hiệu qua chất lượng đào tạo. Ngoài ra, TECHNET thường xuyên đưa ra các chương trình ưu đãi học phí dành cho các bạn sinh viên đam mê CNTT, định hướng quản trị mạng, hệ thống. Chính vì vậy, ngày càng nhiều bạn lựa chọn cơ hội học tập hiệu quả với học phí tiết kiệm tại TECHNET.
TECHNET liên tục tuyển sinh các khóa học: MCITP SA 2008, MCSA/MCITP PRO, CCNA, CCNP, Upgrade MCITP-SA, Upgrade MCSE, Exchange 2010, ForeFront 2010, Linux, Security+ ...
Đồng bộ tài khoản