Lập Trình Joomla Chuyên Sâu

Trung Tâm Tin Học Hoàng Nguyễn

Lầu 2 - TS Building 17 Đường Số 2, Cư xá Đô Thành, P.4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Lập Trình Joomla

Bạn là sinh viên CNTT, bạn muốn đi theo nghề Lập trình viên website, các công ty yêu cầu Lập trình web với PHP & MySQL, yêu cầu biết lập trình module, template, plugin trên nền Joomla. Bạn là 01 Freelancer, bạn muốn nhận thêm các ứng dụng web, bạn muốn nhanh chóng xây dựng được các ứng dụng web tin tức, sản phẩm, web giới thiệu doanh nghiệp chuyên nghiệp, hiện đại và dễ quản trị giao cho khách hàng. Tất cả đều có trong khóa học Lập trình ứng dụng website trên nền CMS Joomla 2.5
Mục tiêu chương trình đào tạo:
Khóa học Lập trình website Joomla 2.5 đi sâu vào phân tích Core của Joomla 2.5, viết các Module, Plugin, Component, Extension,.... từ đó xây dựng, phát triển các ứng dụng web trên nền bộ CMS Joomla Framework theo đúng chuẩn của hướng đối tượng và mô hình MVC.

Đối Tượng Tham Gia

- Có kiến thức tốt lập trình website bằng ngôn ngữ PHP, CSDL MySQL, lập trình hướng đối tượng(OOP).
- Đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc có kinh nghiệm về lập trình Website muốn học chuyên sâu về lập trình Joomla CMS.
- Lập trình viên website với ngôn ngữ lập trình PHP
- Đã hoàn tất chương trình “LẬP TRÌNH WEB” tại Hoàng Nguyễn hoặc có kiến thức tương đương.

Thời Lượng

2 tháng

Nội Dung Khóa Học Lập Trình Joomla


- Kỹ thuật xử lý mảng chuyên sâu
- Lập trình hướng đối tượng
- Mô hình MVC
- Phân tích Database
- Xây dựng cấu trúc MVC trong Back-End của Joomla
- Đăng ký com_book trong hệ thống joomla
- Tạo các controller cho component
- Tạo submenu cho com_book
- Tạo lệnh điều hướng đến các Controller
- Xây dựng các class định nghĩa các bảng dữ liệu có trong component
- Xác định các chức năng (task) trong Category
- Xây dựng hệ thống hàm xử lý các chức năng của Category
- Xây dựng chức năng hiển thị category (task: show)
- Đăng ký các chức năng xử lý trong Controller
- Xây dựng chức năng publish & unpublish category (task: publish – unpublish)
- Xây dựng chức năng delete (task: remove)
- Xây dựng chức năng thêm một category (task: add – save)
- Xây dựng chức năng hủy nhiệm vụ (task: cancel)
- Xây dựng chức năng chỉnh sửa một category (task: edit – save - apply ).
- Xác định các chức năng (task) trong Category
- Xây dựng hệ thống hàm xử lý các chức năng của Category
- Xây dựng chức năng hiển thị category (task: show)
- Đăng ký các chức năng xử lý trong Controller
- Xây dựng chức năng publish & unpublish category (task: publish – unpublish)
- Xây dựng chức năng delete (task: remove)
- Xây dựng chức năng thêm một category (task: add – save)
- Xây dựng chức năng hủy nhiệm vụ (task: cancel)
- Xây dựng chức năng chỉnh sửa một category (task: edit – save - apply)
- Mô hình MVC tại Front-End
- Thống kê các task cần thực hiện trong Book component
- Xây dựng hệ thống thư mục cho Front-End
- Xây dựng hệ thống chức năng Item menu
- Tạo tập tin chạy chính cho component
- Tạo tập tin controller cho component
- Xây dựng các VIEW và MODEL tạm thời cho các chức năng
- Xây dựng chức năng hiển thị tất cả các category
- Xây dựng chức năng hiển thị một category
- Xây dựng chức năng hiển thị tất cả các cuốn sách
- Xây dựng chức năng hiển thị một cuốn sách
- Xây dựng chức năng hiển thị giỏ hàng
- Xây dựng chức năng đưa sách vào giỏ hàng
- Xây dựng chức năng cập nhật giỏ hàng
- Xây dựng chức năng đặt hàng mua hàng
- Hiển thị các cuốn sách mới cập nhật
- Hiển thị ngẫu nhiên các cuốn sách
- Xây dựng hệ thống tham số cho module
- Tùy biến module theo tham số truyền
- Sử dụng Jquery trong Joomla
- Xây dựng router cho Module và Component
- Xây dựng plugin
- Đóng gói Component
- Đóng gói Module
- Đóng gói Plugin
- Giới thiệu cấu trúc template
- Xây dựng cấu trúc template
- Xây dựng hàm xử lý vị trí các Module trong template
- Xây dựng và xử lý hệ thống tham số cho template
- Các kỹ thuật override giao diện trong Joomla
- Đóng gói template
- Xây dựng ngôn ngữ cho Component
- Xây dựng ngôn ngữ cho Module
- Xây dựng ngôn ngữ cho Plugin
- Các hằng số trong Joomla - 2. JRequest class

Trung Tâm Tin Học Hoàng Nguyễn
Lầu 2 - TS Building 17 Đường Số 2, Cư xá Đô Thành, P.4, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng ghi danh
Điện thoại: 08 2200 2122 - 2211 2383 - 2200 2060
Website: http://hoangnguyen.edu.vn - Email: info@hoangnguyen.edu.vn
2014, Trung tâm tin học Hoàng Nguyễn năm 2014 đã bước sang năm thứ 6, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo CNTT, đặc biệt là Đào tạo Web chuyên sâu - Internet Marketing.
Với đội ngũ giảng viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, Hoàng Nguyễn đã thu hút được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của các bạn học viên thuộc mọi đối tượng muốn trang bị cho mình một nghề nghiệp vững vàng trong tương lai cũng như nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và các doanh nhân ứng dụng vào sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản