Luật Học

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Luật Học

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Luật Học các bạn sẽ được trang bị hệ thống kiến thức đại cương – lý thuyết, kiến thức chuyên ngành – cụ thể và chuyên sâu - ứng dụng về ngành Luật Học. Với mục tiêu cụ thể:
- Kiến thức
+ Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, có sức khoẻ để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao
+ Có trình độ tiếng Anh B1 tiêu chuẩn Châu Âu đối với sinh viên học tiếng Anh và trình độ tương đương đối với sinh viên chọn học 04 ngoại ngữ còn lại, có trình độ tin học tương đương trình độ B
+ Có các kiến thức cơ sở về ngành Luật, có các kiến thức chuyên môn về Luật và kỹ năng thực hành, có kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề pháp lý thuộc các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh - thương mại, luật quốc tế,…
- Kỹ năng: kỹ năng soạn thảo các văn bản, kỹ năng soạn thảo hợp đồng, các thoả thuận khác và các văn bản pháp luật khác, kỹ năng hành nghề Luật (hoà giải, tư vấn, các dịch vụ pháp lý khác)
- Thái độ: có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tự học và làm việc độc lập, có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, có thái độ trung thực, có ý thức bảo vệ lợi ích cộng đồng và xã hội
- Vị trí và kỹ năng làm việc sau khi tốt nghiệp
+ Vị trí sau khi tốt nghiệp: có thể bổ nhiệm vào các chức danh: Thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, thanh tra viên, chấp hành viên,…
+ Khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp: các cơ quan tư pháp, hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, các ban của Quốc hội, Bộ ngành và cơ quan nhà nước khác, các doanh nghiệp, các tổ chức hành nghề Luật, các cơ quan nhà nước,...

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh, cán bộ trong cả nước có đủ điều kiện dự thi tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 04 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 123 tín chỉ chưa kể phần nội dung giáo dục thể chất (tín chỉ) và giáo dục quốc phòng (5 tuần – 165 tiết).

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Luật Học


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Các học phần lý luận chính trị
+ Khoa học tự nhiên
+ Khoa học xã hội và nhân văn
+ Ngoại ngữ không chuyên: Chứng chỉ B1 theo chuẩn Châu Âu & Ngoại ngữ khác theo quyết định của Giám đốc Đại học Huế
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở của khối ngành
+ Kiến thức ngành
+ Kiến thức chuyên ngành
- Thực tập, kiến tập
- Khoá luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản