Managing And Maintaining A Microsoft Windows Server 2003 Environment (70-290)

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace

123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Managing And Maintaining A Microsoft Windows Server 2003 Environment (70-290)

Khoá học này cung cấp cho học viên là những nhà quản trị hệ thống hay những kỹ sư hệ thống có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý tài khoản và tài nguyên trong môi trường Microsoft Windows Server™ 2003. Các kiến thức và kỹ năng mà khoá học này cung cấp bao gồm quản lý user, computer, group accounts; quản lý truy nhập tới các tài nguyên mạng ; quản lý printers; OU (organizational unit) trong mạng dựa trên dịch vụ thư mục Active Directory®; và vận hành Group Policy để quản lý users và computers.

Đối Tượng Tham Gia

- Chuyên viên IT muốn quản trị và duy trì hạ tầng mạng dựa trên Microsoft Windows Server™ 2003.
- Học viên muốn tìm một IT job với vai trò là một quản trị hệ thống hay kỹ sư hệ thống.

Thời Lượng

40 giờ

Nội Dung Khóa Học Managing And Maintaining A Microsoft Windows Server 2003 Environment (70-290)


- Introduction to Administering Accounts and Resource.
- Managing User and Computer Accounts.
- Managing Groups.
- Managing Access to Resources.
- Implementing Printing.
- Managing Printing.
- Managing Access to Objects in Organizational Units.
- Implementing Group Policy.
- Managing the User Environment by Using Group Policy.
- Implementing Administrative Templates and Audit Policy.
- Preparing to Administer a Server.
- Preparing to Monitor Server Performance.
- Monitoring Server Performance.
- Maintaining Device Drivers.
- Managing Disks.
- Managing Data Storage.
- Managing Disaster Recovery.
- Maintaining Software by Using Software Update Services.

Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT Vietpace
123 Trương Định, Tầng 4, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Tư Vấn Giải Pháp Và Đào Tạo CNTT
Điện thoại: 0822119363
Website: http://www.vietpace.com - Email: contact@vietpace.com
Ðược thành lập từ năm 2006, mục tiêu của VIETPACE là phát triển và trở thành công ty tư vấn và triển khai dịch vụ Oracle hàng đầu ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đào tạo CNTT toàn diện theo chuẩn của các hãng công nghệ hoặc thiết kế những khóa học riêng theo nhu cầu, đặc thù của từng tổ chức, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp CNTT hoàn chỉnh nhất góp phần tạo sự thay đổi, phát triển của các tổ chức, doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức phát triển của VietPace gồm 2 đơn vị kinh doanh chủ đạo:
- Trung tâm giải pháp Oracle (VPO), chuyên cung cấp giải pháp công nghệ Oracle Sun
- Trung tâm đào tạo CNTT&TT (VPE), chuyên cung cấp giải pháp đào tạo trọn gói.
Đồng bộ tài khoản