Mạng Căn Bản Và Lắp Ráp Cài Đặt Phần Cứng Máy Tính

Công Ty Cổ Phần Qnet

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Lắp Ráp Cài Đặt Phần Cứng Máy Tính

Khóa học cung cấp cho học viên có những kiến thức nền tảng nhất về công tác xây dựng và quản trị một mạng máy tính căn bản. Từ đó có các kiến thức tổng quát để có thể tiếp tục nâng cao trình độ trong lãnh vực Mạng và Internet. Khóa học cũng cập nhật những kiến thức mới nhất về công tác quản lý một hệ thống mạng, những yêu cầu đặt ra cho người quản trị Mạng tương lai. Kết quả sau khóa học: Học viên nắm được tất cả những khái niệm căn bản về một hệ thống mạng LAN, mạng WAN, những trang thiết bị cần thiết và phương pháp thiết kế, xây dựng, bảo trì một hệ thống mạng nhỏ.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các học viên ngành công nghệ thông tin

Thời Lượng

5 ngày

Nội Dung Khóa Học Lắp Ráp Cài Đặt Phần Cứng Máy Tính


- Phần I: Cấu trúc phần cứng máy tính
- Phần II: Phần mềm và Hệ Điều Hành
- Phần III: Mạng máy tính
- Phần IV: Xây dựng Mạng LAN
- Phần V: Vận hành Mạng LAN
- Phần VI: Bảo trì Mạng LAN
- Phần VII: Bảo vệ Mạng LAN
- Phần VIII: Nâng cấp từ LAN lên WAN
- Phần IX: Thực tập cấu hình modem ADSL.Cơ bản về xây dựng phòng internet.

Công Ty Cổ Phần Qnet
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0436321458
Website: http://qnet.edu.vn - Email: contact@qnet.edu.vn
Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.
Đồng bộ tài khoản