Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Công Ty Cổ Phần Qnet

Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Windows Server 2012 Services

Khóa học tìm hiểu làm thế nào để cung cấp và cấu hình dịch vụ tiên tiến bằng cách sử dụng nền tảng Microsoft Windows Server 2012. Nội dung chính của khóa học là cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện một “core” cơ sở hạ tầng Windows Server 2012 môi trường vận hành hiện có, bao gồm: Triển khai thực hiện, quản lý, duy trì và trích lập dự phòng các dịch vụ và cơ sở hạ tầng trong một môi trường Windows Server 2012, chẳng hạn như các dịch vụ mạng tiên tiến, Active Directory Domain Services (AD DS ), quản lý danh tính, quản lý quyền, dịch vụ Federated, cân bằng tải mạng, vận hành liên tục và khắc phục thảm họa.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các học viên yêu thích công nghệ thông tin

Thời Lượng

5 ngày

Nội Dung Khóa Học Windows Server 2012 Services


- Module 1: Implementing Advanced Network
- Module 2: Implementing Advanced File Services
- Module 3: Implementing Dynamic Access Control
- Module 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments
- Module 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication
- Module 6: Implementing Active Directory Certificate Services
- Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services
- Module 8: Implementing Active Directory Federation Services
- Module 9: Implementing Network Load Balancing
- Module 10: Implementing Failover Clustering
- Module 11: Implementing Failover Clustering with Hyper-V
- Module 12: Implementing Disaster Recovery

Công Ty Cổ Phần Qnet
Tầng 14, Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Người liên hệ: Trực tiếp
Điện thoại: 0436321458
Website: http://qnet.edu.vn - Email: contact@qnet.edu.vn
Qnet là công ty dịch vụ tri thức chuyên nghiệp tập trung vào tư vấn, đào tạo công nghệ, phát triển kỹ năng và năng lực quản lý, thực hành đổi mới quản lý và triển khai dịch vụ công nghệ thông tin – truyền thông, giúp cho các tổ chức và doanh nghiệp bước vào thời đại phát triển năng lực tri thức, nâng cao chất lượng và hiệu năng tổ chức dựa trên nền công nghệ thông tin.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản