Mạng Máy Tính

Trung Tâm Tin Học Ứng Dụng ĐH Nông Lâm TP.HCM

Nhà T4 - Khu Phố 6 Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Mạng Máy Tính

Trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về mạng để khai thác hiệu quả trên mạng cục bộ và Internet, cài đặt và cấu hình một số dịch vụ trên HĐH mạng Windows Server, kết nối các máy con đến máy chủ (Windows Server) và kỹ thuật quản trị mạng LAN. Học viên có khả năng thiết kế, cài đặt và quản lý hệ thống mạng cho phòng game, Internet, mạng cơ quan, trường học,…

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho sinh viên, nhân viên IT...

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Khóa Học Mạng Máy Tính


Gồm các học phần:
- Mạng máy tính căn bản
- Dịch vụ mạng
- Quản trị mạng Windows Server

Trung Tâm Tin Học Ứng Dụng ĐH Nông Lâm TP.HCM
Nhà T4 - Khu Phố 6 Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung Tâm Tin Học Ứng Dụng NLU
Điện thoại: 08-38961713
Website: http://www.aic.hcmuaf.edu.vn - Email: ttth©hcmuaf.edu.vn
Trung Tâm Tin Học Ứng Dụng là đơn vị trực thuộc Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh có chức năng đào tạo và cấp chứng quốc gia chỉ tin học trình độ A, B và kỹ thuật viên. Ngoài ra Trung Tâm còn có chức năng thực hiện các dịch vụ, dự án công nghệ thông tin ứng dụng trong các lĩnh vực: nông nghiệp, giáo dục, kinh tế xã hội, …

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản