Microsoft Access 1

TT Tin Học Đại Học Sư Phạm TP.HCM - THSP

221 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Microsoft Access 1

Trong MS Access 1 học viên sẽ được học về:
- Cơ sơ dữ liệu là một tập hợp các thông tin có liên quan. Ví dụ, nếu tập hợp tất cả các bức ảnh cùng nhau, bạn sẽ có một cơ sở dữ liệu ảnh. Nếu tập hợp tất cả các bức ảnh có cùng chủ đề, bạn sẽ có một cơ sở dữ liệu gốc hoặc một tập con trong toàn bộ cơ sở dữ liệu.
- Thế nào là một Query (truy vấn)? Khi làm việc với cơ sở dữ liệu lớn, tức là làm việc với các vùng riêng trên dữ liệu. Ví dụ, nếu bạn có cơ sơ dữ liệu của một công ty, và muốn xem tất cả tên của khách hàng sinh sống tại Hà Nội. Với sự kiện như vậy, bạn nên dùng truy vấn. Một câu hỏi truy vấn dữ liệu như sau “Những khách hàng nào sinh sống tại Hà Nội?” Như vậy query được định nghĩa đó là việc truy vấn các thông tin của cơ sơ dữ liệu mà bạn muốn xem.

Đối Tượng Tham Gia

Những ai học lĩnh vực CNTT.

Thời Lượng

36 tiết

Nội Dung Khóa Học Microsoft Access 1


- Bài 1: Tổng Quan Vê Microsoft Access 2010
+ Giới thiệu; Khởi động Access
+ Các thành phần cửa số Access (Thanh Quick Access, Thanh Ribbon, Cửa sổ Properties, Thanh Navigation Pane)
+ Các đối tượng trong file cơ sở dữ liệu trong Access (Tables, Queries, Forms, Reports, Pages, Macros, Modules)
+ Quản lý file cơ sở dữ liệu
- Bài 2: Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu
+ Khái niệm vê cơ sở dữ liệu Access
+ Bảng dữ liệu (Table): Các khái niệm Field, Primary key, Foreign key
+ Cách tạo bảng
+ Tạo bảng bằng chức năng Table Design
+ Tạo bảng trong chế độ Datasheet View
+ Các kiểu dữ liệu (Data Type)
+ Các thuộc tính của Field (Field Size, Decimal Places, Format, Input Mask, Caption, Defaut value, Validation rule, Validation text, Required, + AllowZeroLength, Index)
- Bài 3: Query
+ Khái niệm, Các loại query
+ Cách tạo select query bằng Design view
+ Các thành phần trong cửa sổ thiêt kế query
+ Các thao tác trong cửa sổ thiêt kế query
+ Khai báo điều kiện lọc dữ liệu
+ Tạo field tính toán trong query
+ Các phép toán

TT Tin Học Đại Học Sư Phạm TP.HCM - THSP
221 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung tâm THSP
Điện thoại: 38392549
Website: http://www.thsp.edu.vn -
Được thành lập từ năm 1985 với tên gọi ban đầu là "Trung tâm Vi tính phục vụ giáo dục" Từ năm 1999 đổi tên thành Trung tâm Tin học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình, thân thiện với học viên luôn đem lại cho các lớp học một môi trường học tập tốt nhất. Với những bước đi chắc chắn của 27 năm qua, Trung tâm Tin học tự hào với những kết quả đạt được và tự tin bước tiếp những chặng đường mới với hy vọng gặt hái nhiều thành công hơn nữa để luôn xứng danh là thành viên của trường Đại học Sư phạm TPHCM - Trường ĐH Sư phạm trọng điểm phía Nam.


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản