Microsoft Access 3

TT Tin Học Đại Học Sư Phạm TP.HCM - THSP

221 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Microsoft Access 3

Access cung cấp môi trường với các tiện ích mạnh mẽ để quản lý thông tin. Sử dụng Access, bạn có thể thực hiện được các nhiệm vụ quản trị dữ liệu khó khăn. Chương này là bước đầu tiên trong quá trình học và làm quen với các thuật ngữ cơ sở, cũng như cách để khởi động và thoát khỏi Access. Bạn sẽ được trợ giúp và nắm vững đại cương về những gì có thể làm với Access.

Đối Tượng Tham Gia

Những ai học lĩnh vực CNTT.

Thời Lượng

36 tiết.

Nội Dung Khóa Học Microsoft Access 3


- Bài 1: MACRO
+ Giới thiệu
+ Cách tạo và thực thi Standalone macros (Sub Macro, Các Actions và các Events thông dụng)
+ Tạo Data Macro (Các Action của data macro, Xóa data macro)
+ Embedded macros
+ Hiệu chỉnh macro (Thay đổi action arguments, Sap xêp các actions, Thêm một action mới, Xóa action)
+ Các hàm thường dùng trong biểu thức điều kiện (Hàm MsgBox, Dcount,…)
+ Macro Autoexec
+ Xây dựng hệ thông menu bằng macro
+ Các events
- Bài 2: Ngôn ngữ SQL
+ Chọn Lọc Dữ Liệu Từ Table/Query
+ Chọn Lọc Dữ Liệu Từ Các Table Có Liên Kết
+ Các Từ Khoá Xác Định Phạm Vi
+ Tạo Group Total
+ Tạo Crosstab Query
+ Action Query: Make-table query, Append query, update query, delete query
+ Khai báo tham số
+ Truy vấn hội
+ Tạo SubQuery
+ Tạo Một Bảng Mới, Sửa Đổi Cấu Trúc Bảng, Xoá Bảng

TT Tin Học Đại Học Sư Phạm TP.HCM - THSP
221 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung tâm THSP
Điện thoại: 38392549
Website: http://www.thsp.edu.vn -
Được thành lập từ năm 1985 với tên gọi ban đầu là "Trung tâm Vi tính phục vụ giáo dục" Từ năm 1999 đổi tên thành Trung tâm Tin học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình, thân thiện với học viên luôn đem lại cho các lớp học một môi trường học tập tốt nhất. Với những bước đi chắc chắn của 27 năm qua, Trung tâm Tin học tự hào với những kết quả đạt được và tự tin bước tiếp những chặng đường mới với hy vọng gặt hái nhiều thành công hơn nữa để luôn xứng danh là thành viên của trường Đại học Sư phạm TPHCM - Trường ĐH Sư phạm trọng điểm phía Nam.


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản