Microsoft Powerpoint 2010

Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tấn - TEDEC

19 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Microsoft Powerpoint 2010

Học viên khám phá môi trường PowerPoint và tạo bài trình bày. Học viên thêm các đối tượng đồ họa vào bài trình bày và chỉnh sửa chúng. Học viên cũng thêm bảng và biểu đồ vào bài trình bày để đưa ra dữ liệu trong mẫu đã được cấu trúc. Học viên sẽ làm nổi bật bài trình bày bằng cách sử dụng các đặc tính mà biến đổi thành phương tiện giao tiếp nhiều hấp dẫn. Họ sẽ tùy chỉnh giao diện PowerPoint phù hợp các yêu cầu và sử dụng các đặc tính để tạo các bài trình bày. Sau khi kết thúc khóa học, học viên có khả năng:
- Xác định các thành phần của giao diện PowerPoint 2010.
- Tạo bài trình bày.
- Tùy chỉnh mẫu thiết kế
- Định dạng văn bản trên slide.
- Làm việc với các bảng
- Làm việc với các biểu đồ
- Thêm các đối tượng đồ họa vào bài trình bày
- Thêm các đồ họa SmartArt vào bài trình bày
- Thêm các hiệu ứng vào bài trình bày
- Chỉnh sửa các đối tượng đồ họa trong bài trình bày
- Chuẩn bị phát bài trình bày
- Tùy chỉnh trình chiều
- Bảo mật và xuất bản bài trình bày

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học nhắm đến các chuyên gia sẽ dùng Micrsoft Office PowerPoint 2010 để chuần bị các bài trình bày và nhiều hiệu quả trong công việc của họ.

Thời Lượng

4 buổi

Nội Dung Khóa Học Microsoft Powerpoint 2010


- Bài 1: Bắt đầu với PowerPoint
- Bài 2: Tạo một bài trình bày
- Bài 3: Tùy chỉnh mẫu thiết kế
- Bài 4: Định dạng văn bản trên slide
- Bài 5: Làm việc với các bảng
- Bài 6: Làm việc với các biểu đồ
- Bài 7: Thêm các đối tượng đồ họa vào bài trình bày
- Bài 8: Thêm các đồ họa SmartArt vào bài trình bày
- Bài 9: Thêm các hiệu ứng vào bài trình bày
- Bài 10: Chỉnh sửa các đối tượng đồ họa trong bài trình bày
- Bài 11: Chuẩn bị phát bài trình bày
- Bài 12: Tùy chỉnh trình chiều
- Bài 13: Bảo mật và xuất bản bài trình bày

Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tấn - TEDEC
19 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tấn
Điện thoại: (08) 39306456
Website: http://www.itaxa-tedec.com - Email: itaxa.tedec2013@gmail.com
Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tấn (TEDEC) thành lập năm 2007 là đơn vị đào tạo của Công ty TNHH MTV ITAXA thuộc Thông tấn xã Việt nam. Góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Đất nước trong xu thế hội nhập Quốc tế, Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tấn (TEDEC) thường xuyên mở các khóa đào tạo Công nhân ngành in và đào tạo Ngoại ngữ - Tin học cung cấp nguồn nhân lực cho các đơn vị và xã hội. Ngoài ra, Trung tâm liên kết với các trường Đại học, các Cơ sở đào tạo uy tín mở các lớp đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng quản lý doanh nghiệp. Với đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, tận tâm nhiều kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy mới nhất của trường Cambridge và Oxford, cùng không gian học thoải mái, thoáng mát, cơ sở vật chất được đầu tư tiện nghi, hiện đại, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ITAXA là địa chỉ đáng tin cậy cho những ai đang muốn trau dồi khả năng Anh ngữ.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản