Microsoft Excel 2010 Powerpivot

Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tấn - TEDEC

19 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Microsoft Excel 2010 Powerpivot

Trong khóa học này, học viên sẽ dùng chức năng thêm vào của PowerPivot cho dữ liệu quan trọng từ các nguồn khác nhau và tạo báo cáo động. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:
- Làm quen với ứng dụng và dữ liệu quan trọng PowerPivot.
- Xử lý dữ liệu trong bảng tính PowerPivot.
- Tạo các báo cáo dùng PowerPivot.
- Phân bổ dữ liệu PowerPivot.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học dành cho học viên có kinh nghiệm làm việc với Microsfot Excel 2010 và thành thạo máy tính, bao gồm những người sẽ dùng Excel để thực hiện quyết định làm việc.

Thời Lượng

3 buổi

Nội Dung Khóa Học Microsoft Excel 2010 Powerpivot


- Bài 1: Bắt đầu với PowerPivot
- Bài 2: Xử lý dữ liệu PowerPivot
- Bài 3: Tạo các báo cáo PowerPivot
- Bài 4: Dùng hàm DAX trong PowerPivot
- Bài 5: Phân bổ dữ liệu PowerPivot

Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tấn - TEDEC
19 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tấn
Điện thoại: (08) 39306456
Website: http://www.itaxa-tedec.com - Email: itaxa.tedec2013@gmail.com
Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tấn (TEDEC) thành lập năm 2007 là đơn vị đào tạo của Công ty TNHH MTV ITAXA thuộc Thông tấn xã Việt nam. Góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Đất nước trong xu thế hội nhập Quốc tế, Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tấn (TEDEC) thường xuyên mở các khóa đào tạo Công nhân ngành in và đào tạo Ngoại ngữ - Tin học cung cấp nguồn nhân lực cho các đơn vị và xã hội. Ngoài ra, Trung tâm liên kết với các trường Đại học, các Cơ sở đào tạo uy tín mở các lớp đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng quản lý doanh nghiệp. Với đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, tận tâm nhiều kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy mới nhất của trường Cambridge và Oxford, cùng không gian học thoải mái, thoáng mát, cơ sở vật chất được đầu tư tiện nghi, hiện đại, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ITAXA là địa chỉ đáng tin cậy cho những ai đang muốn trau dồi khả năng Anh ngữ.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản