Mini-MBA Trong Xây Dựng

Moscow Technological Institute - MTI

tầng 2, số 35, đường Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Mini-MBA Trong Xây Dựng

Chương trình Mini-MBA trong xây dựng - đó là khả năng cho các nhà chuyên nghiệp, có trình độ đại học, nhận được không chỉ các kiến thức chung trong lĩnh vực quản trị, marketing, tài chính, quản trị nhân sự và dự án, mà còn các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh xây dựng hiện đại, dàn xếp linh hoạt quá trình học tập theo nhịp sống của mình. Kết quả học, bạn:
- Có được những kiến thức chuyên môn tổng thể của người lãnh đạo về quản lý các quá trình chức năng trong tổ chức, xây dựng chiến lược, làm việc với nhân sự, tối ưu hóa các dòng tài chính
- Có được những kiến thức chuyên ngành về quản trị công ty xây dựng
- Nhận được các kiến thức hiện đại trong hoạt động đầu tư xây dựng
- Nghiên cứu các công cụ cấp thời quản lý phát triển đất đai
- Học được cách lập thành thạo kế hoạch kinh doanh xây dựng
- Nghiên cứu cơ sở quy phạm-pháp lý, cần thiết để hoạt động thành công trong lĩnh vực xây dựng
- Thấy được, quản lý đúng các cộng sự và tổ chức công việc trong xây dựng như thế nào
- Có thể thành lập hệ thống kiểm tra sản xuất và quản lý chất lượng
- Nghiên cứu các dạng hợp đồng, cần thiết để hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Đối Tượng Tham Gia

- Người lãnh đạo hay chủ sở hữu công ty xây dựng
- Người lãnh đạo hay chủ sở hữu công ty đầu tư hay phát triển
- Người đặt hàng hay chủ thầu trong xây dựng
- Người lãnh đạo phòng xây dựng cơ bản của doanh nghiệp
- Người lãnh đạo đơn vị của công ty xây dựng (quản đốc, đội trưởng,luật sư,v.v.)
- Doanh nghiệp, có kế hoạch kinh doanh xây dựng
- Người lãnh đạo đơn vị khu vực xây dựng, có kế hoạch phát triển tiếp công danh quản lý trong lĩnh vực xây dựng
- Nhân viên của lĩnh vực khác bất kỳ, có kế hoạch chuyển sang chức vụ lãnh đạo trong lĩnh vực xây dựng

Thời Lượng

9 tháng

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Mini-MBA Trong Xây Dựng


- Мodul chuyên ngành:
+ Các đặc trưng chính của hoạt động đầu tư xây dựng
+ Các dạng dự án phát triển và đánh giá tình huống marketing
+ Các phương pháp dự báo thị trường, các công cụ chuyên môn và đổi mới. Phân loại bất động sản
+ Thẩm định dự án và đánh giá rủi ro
+ Đánh giá các rủi ro kinh tế vĩ mô, ngành lĩnh vực, tài chính và các rủi ro khác của dự án. Phân tích đầu tư
+ Đánh giá các dự án chưa hoàn thành trong các giai đoạn khác nhau
+ Các bên tham gia quá trình phát triển bất động sản. Hạt nhân quản trị dự án
+ Chiến lược phát triển đối tượng. Bắt đầu từ cái gì và tổ chức như thế nào
+ Quản trị quá trình phát triển bất động sản. Kiểm tra thực thi dự án
+ Quản trị rủi ro và các chỉ tiêu của dự án
+ Pháp luật về hoạt động xây dựng đô thị
+ Quy chế thực hiện giám sát xây dựng nhà nước ở Liên bang Nga
+ Kiểm soát nhà nước về hoạt động hợp nhất nhà nước của các tổ chức tự điều chỉnh
+ Các hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng
+ Hợp đồng mua-bán tài sản bất động sản
+ Hợp đồng nhà nước hay địa phương về xây dựng đối tượng bất động sản
+ Hợp đồng thuê mặt bằng đất
+ Hợp đồng thầu xây dựng
+ Hợp đồng tham gia trong kinh doanh xây dựng
+ Trách nhiệm về vi phạm pháp luật khi thực hiện hoạt động xây dựng
+ Các quá trình kinh doanh trong xây dựng
+ Quản lý tập thể: kế hoạch hóa và phân chia công việc, kiểm tra việc thực hiện
+ Cơ sở quy phạm xây dựng
+ Chuẩn bị tổ chức-công nghệ cho xây dựng trong các điều kiện hiện đại
+ Các quy tắc chung thực hiện kiểm tra chất lượng sản xuất
+ Các dạng kiểm tra chất lượng sản xuất trên công trình
+ Soạn thảo tài liệu thừa hành và ghi sổ sách làm việc
+ Các mẫu biểu báo cáo
- Và một số môn cơ sở

Moscow Technological Institute - MTI
tầng 2, số 35, đường Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Đại học MTI
Điện thoại: (84)903916367 - (84)838226367
Website: http://mti.edu.vn - Email: education@mti.edu.vn
Moscow Technological Institute thêu kết các truyền thống cơ sở của nền giáo dục hàn lâm Nga với các thành tựu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ giáo dục mới. Nhờ đó các sinh viên của Trường nhận được tất cả các ưu trội của nền học vấn hiện đại:
Chất lượng
Trường MTI có kinh nghiệm lớn trong lĩnh vực đào tạo giáo dục; trong vòng 15 năm trở lại đây Trường đã đào tạo vài chục ngàn chuyên gia trình độ cao bởi đội ngũ các giảng viên có kinh nghiệm và tài năng.
Khả năng tiếp cận
Trong Trường MTI mỗi sinh viên có thể tìm được loại hình đào tạo hợp lý tương ứng với lứa tuổi, nơi cư trú, mức thu nhập, tình trạng sức khỏe, mức độ bận công tác và các hoàn cảnh cá nhân khác.
Tính liên tục
Moscow Technological Institute sẽ tạo cho bạn các khả năng không hạn chế để phát triển: học vấn đại học, tiếp tục học thạc sĩ, văn bằng 2 đại học, thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, BBA, bậc cao cấp về quản lý (MBA).
Tính công nghệ
Việc ứng dụng các thành tựu mới nhất trong lĩnh vực công nghệ giáo dục đào tạo làm cho quá trình đào tạo hiệu quả hơn và thuận lợi hơn, cũng như giảm thiểu các chi phí kèm theo và thời gian.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản