Năng Lực Lãnh Đạo Dành Cho Cán Bộ Quản Lý Cấp Trung

TT Tư Vấn Doanh Nghiệp Và Phát Triển Kinh Tế Vùng - Cedzo

Số 1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Năng Lực Lãnh Đạo

Khóa học trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao khả năng quản lý dành cho cán bộ quản lý cấp trung. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:
- Nâng cao được năng lực lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, tạo động lực và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.
- Năng cao khả năng quản lý thời gian, hoạch định và kiểm soát công việc của cá nhân và tập thể ngay cả khi trong trường hợp nguồn lực bị chia sẻ.
- Nắm bắt được những vấn đề về tâm lý cá nhân và tập thể, biết được bản chất của lãnh đạo với những ảnh hưởng và hiệu quả của quyền lực, thành thạo trong việc vận dụng những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng diễn thuyết, kỹ năng điều hành cuộc họp hay hội thảo.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các quản lý cấp trung

Thời Lượng

10 buổi học

Nội Dung Khóa Học Năng Lực Lãnh Đạo


- Quản Trị Nguồn Nhân Lực (04 buổi học)
+ Tổng quan về Quản lý nguồn nhân lực
+ Các chức năng của quản lý nguồn nhân lực
+ Thiết lập và sử dụng quyền hạn trong quản lý con người
+ Tạo động lực làm việc cho người lao động
+ Đánh giá hiệu quả làm việc của cấp dưới
- Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian Và Tổ Chức Công Việc Hiệu Quả (03 buổi học)
+ Qui trình thực hiện công việc hiệu quả
+ Quản lý thời gian và tổ chức công việc cá nhân
+ Hoạch định và kiểm soát một công việc nhóm
+ Hoạch định và kiểm soát với nguồn lực bị chia sẻ
- Kỹ Năng Lãnh Đạo (03 buổi học)
+ Tâm lý giao tiếp của lãnh đạo.
+ Kỹ năng lãnh đạo.

TT Tư Vấn Doanh Nghiệp Và Phát Triển Kinh Tế Vùng - Cedzo
Số 1A Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Chị Ly
Điện thoại: 0947119399
Website: http://cedzo.edu.vn - Email: cedzo.ktpt@gmail.com
Ứng dụng kiến thức Kinh Tế Phát Triển để đào tạo và phát triển kinh tế vùng. Với đội ngũ Giảng viên nhiều năm kinh nghiệm, đang trực tiếp giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tài chính - Marketing , Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh,... bên cạnh các Giảng viên đang giữ những vai trò quan trọng tại các Công ty hàng đầu, uy tín hiện nay, học viên, doanh nghiệp tham gia các khóa học sẽ được lĩnh hội các kiến thức về lý thuyết và thực tiễn sâu sắc cho công tác, học tập và nghiên cứu.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản