Ngành Bác Sĩ Đa Khoa - Chuyên Tu 4 Năm

Đại Học Y Dược Thái Nguyên - TNMC

284 đường Lương Ngọc Quyến, Quận Thái Nguyên, Thái Nguyên

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Bác Sĩ Đa Khoa

Đào tạo bác sĩ đa khoa có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức y học cơ sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng cơ bản về y học lâm sàng và cộng đồng, kết hợp được y học hiện đại với y học cổ truyền, có khả năng tự học vươn lên, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Sau khi tốt nghiệp các bác sĩ đa khoa có thể:
- Thực hiện được công tác tư vấn, giáo dục sức khoẻ, tổ chức chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
- Đề xuất những biện pháp xử lý thích hợp để chăm sóc, nâng cao sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường sức khoẻ.
- Chẩn đoán và xử lý các bệnh thông thường và các trường hợp cấp cứu thông thường.
- Chẩn đoán định hướng một số bệnh chuyên khoa.
- Thực hiện một số xét nghiệm đơn giản tại cộng đồng.

Đối Tượng Tham Gia

Y sĩ đa khoa và thêm thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế

Thời Lượng

6 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Bác Sĩ Đa Khoa


- Cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.
- Sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.
+ Những nguyên tắc cơ bản về chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh.
+ Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân.
+ Phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

Đại Học Y Dược Thái Nguyên - TNMC
284 đường Lương Ngọc Quyến, Quận Thái Nguyên, Thái Nguyên
Người liên hệ: Đại Học Y Dược Thái Nguyên
Điện thoại: 84280852671
Website: http://www.tnmc.edu.vn/ - Email: dhyktn@hn.vnn.vn
Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên ngày nay đã thực sự trở thành một trong những cơ sở đào tạo nhân lực y tế lớn của đất nước, phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc khu vực trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Hiện nay, trường có 400 CBCC trong đó 23 PGS, 28 TS, 148 ThS, 15 BSCK2, 15 BSCK1, 152 cử nhân, bác sỹ, KTV...Hơn 6000 học sinh, sinh viên, học viên sau đại học đang theo học 4 mã ngành trung học, 2 mã ngành cao đẳng, 5 mã ngành đại học, 23 mã ngành sau đại học (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Chuyên khoa cấp 1, cấp 2 và Bác sỹ nội trú). Trường có mối quan hệ hợp tác mật thiết với các viện, trường của các nước Thái Lan, Đài Loan, Hà Lan, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...
Đồng bộ tài khoản