Ngành Điều Dưỡng Đa Khoa

Đại Học Y Dược Thái Nguyên - TNMC

284 đường Lương Ngọc Quyến, Quận Thái Nguyên, Thái Nguyên

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Điều Dưỡng Đa Khoa

Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên tuyển sinh đào tạo ngành Điều Dưỡng Đa Khoa nhằm đào tạo cử nhân điều dưỡng có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn; Có kiến thức khoa học cơ bản vững; Có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ ở trình độ đại học để thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh, phục hồi sức khoẻ nhân dân, có khả năng tổ chức và quản lý các hoạt động điều dưỡng, nghiên cứu khoa học và tự học vươn lên. Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân điều dưỡng đa khoa.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Điều Dưỡng Đa Khoa


- Thực hành chăm sóc và giáo dục sức khoẻ
+ Thực hiện cấp cứu ban đầu và tham gia cấp cứu người bệnh.
+ Thực hiện và tổ chức thực hiện y lệnh của thày thuốc, hỗ trợ bác sĩ tiến hành các thủ thuật điều trị.
+ Chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối, thực hiện tốt chế độ tử vong.
+ Tham gia chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cộng đồng trong phạm vi được phân công.
- Quản lý điều dưỡng
+ Quản lý buồng bệnh, bệnh nhân, phòng khám nơi làm việc.
+ Quản lý trang thiết bị, thuốc, hồ sơ, bệnh án và các tài sản khác.
+ Quản lý công tác hành chính tại khoa, phòng, bệnh viện.
+ Quản lý, điều hành, và sử dụng nhân lực để chăm sóc, phục vụ người bệnh.
+ Điều hành, giám sát các hoạt động điều dưỡng và thực hiện các chế độ của đơn vị.
- Thực hiện công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
+ Tham gia nghiên cứu về điều dưỡng và các nghiên cứu khoa học khác.
+ Tham dự các lớp đào tạo liên tục, nâng cao trình độ chuyên môn và tự học để nâng cao nghiệp vụ.

Đại Học Y Dược Thái Nguyên - TNMC
284 đường Lương Ngọc Quyến, Quận Thái Nguyên, Thái Nguyên
Người liên hệ: Đại Học Y Dược Thái Nguyên
Điện thoại: 84280852671
Website: http://www.tnmc.edu.vn/ - Email: dhyktn@hn.vnn.vn
Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Y dược – Đại học Thái Nguyên ngày nay đã thực sự trở thành một trong những cơ sở đào tạo nhân lực y tế lớn của đất nước, phục vụ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc khu vực trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Hiện nay, trường có 400 CBCC trong đó 23 PGS, 28 TS, 148 ThS, 15 BSCK2, 15 BSCK1, 152 cử nhân, bác sỹ, KTV...Hơn 6000 học sinh, sinh viên, học viên sau đại học đang theo học 4 mã ngành trung học, 2 mã ngành cao đẳng, 5 mã ngành đại học, 23 mã ngành sau đại học (Tiến sỹ, Thạc sỹ, Chuyên khoa cấp 1, cấp 2 và Bác sỹ nội trú). Trường có mối quan hệ hợp tác mật thiết với các viện, trường của các nước Thái Lan, Đài Loan, Hà Lan, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...
Đồng bộ tài khoản