Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

5 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng đào tạo các kỹ thuật viên trình độ cao đẳng ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự động hóa có phẩm chất chính trị, đạo đức, có các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành tương xứng, có thái độ nghề nghiệp đúng đắn để có thể làm việc trong các lĩnh vực tự động hóa. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể: Lắp ráp, lập trình, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và dịch vụ các thiết bị tự động và các hệ thống điều khiển, sản xuất tự động tại các cơ sở sản xuất, dịch vụ, kinh doanh và đào tạo,...

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điều Khiển Và Tự Động Hóa


- Kiến thức giáo dục đại cương (không bao gồm GDQP và Thể chất)
+ Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối CM của Đảng Cộng Sản Việt Nam
+ Toán cao cấp
+ Tin học đại cương
+ Anh văn
+ Và một số môn đại cương khác
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Vẽ kỹ thuật
+ Cơ học ứng dụng
+ Nguyên lý máy và chi tiết máy
+ Công Nghệ khí nén - thủy lực
+ An toàn điện
+ Máy điện - khí cụ điện
+ Kỹ thuật điều khiển tự động
+ Tự động hóa QT sản xuất
+ Điều khiển quá trình
+ Và một số môn chuyên ngành khác
+ Thực tập một số kỹ năng nghề

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
5 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38212868 - (08)38212360 - (08)382152
Website: http://www.caothang.edu.vn - Email: ktcaothang@caothang.edu.vn
Trường Kỹ thuật Cao Thắng buổi đầu có tên là Trường Cơ khí Á Châu (L’école des Mécaniciens Asiatiques), tên quen gọi là Trường Bá Nghệ, là một trong những trường dạy nghề đầu tiên ở Nam Bộ, được toàn quyền Đông Dương ra quyết định thành lập ngày 20/2/1906 nhằm“đào tạo cho nhu cầu hàng hải thương thuyền cho nền cai trị thuộc địa và kỹ nghệ địa phương, một đội ngũ thợ cơ khí vững tay nghề về máy móc sử dụng trên tàu và trên đất liền”.Từ năm 1906 đến năm 1954 trường đã đào tạo được khoảng 695 thợ cơ khí và điện theo nhu cầu ngành hải quân, là một trong những trường dạy nghề đầu tiên do thực dân Pháp lập ra ở Nam bộ. Trường tọa lạc tại số 65 đường Huỳnh Thúc Kháng - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Thành Phố Hồ Chí Minh. Trường đào tạo 3 hệ: Cao đẳng kỹ thuật, Trung học kỹ thuật và Công nhân kỹ thuật bậc 3/7. Học sinh sau khi tốt nghiệp đều có việc làm và được xã hội tín nhiệm.
Đồng bộ tài khoản