Ngành Công Nghệ Thông Tin (Hệ CĐ)

Trường Đại Học Võ Trường Toản - VTTU

Quốc Lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trình độ cao đẳng có phẩm chất chính trị và đạo đức. Nắm vững kiến thức toán nền tảng để giải thích các thuật toán trong giải thuật, cấu trúc dữ liệu, kiến thức chuyên sâu thích nghi với nhu cầu nhân lực. Hiểu được kiến thức cơ bản về máy tính, công nghệ thông tin và hệ thống mạng máy tính. Biết cách khai thác, triển khai và phát triển phần mềm ứng dụng; có khả năng quản trị và khai thác hiệu quả các dịch vụ của mạng cũng như các hệ thống thông tin trên mạng…Đặc biệt chú trọng đến kỹ năng thực hành, có khả năng tham gia xây dựng dự án CNTT vào các lĩnh vực quản lý, kinh tế, sản xuất...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của trường

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin


Một số môn học chuyên ngành cơ bản:
- Cấu trúc dữ liệu
- Cơ sở dữ liệu căn bản
- Hệ điều hành
- Kiến trúc máy tính và Hợp ngữ
- Lập trình căn bản
- Lập trình hướng đối tượng với Java
- Mạng máy tính
- Toán rời rạc
- Xác suất thống kê
- Anh văn
- Chuyên đề Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
- Giải thuật
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm
- Kỹ năng phỏng vấn xin việc
- Lập trình .NET
- Lập trình Web
- Web căn bản,
- Lập trình CB
- Phân tích thiết kế hệ thống
- Phát triển phần mềm mã nguồn mở
....

Trường Đại Học Võ Trường Toản - VTTU
Quốc Lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Người liên hệ: Trường Đại Học Võ Trường Toản
Điện thoại: (0711)3953222 - (0711)3953666
Website: http://www.vttu.edu.vn - Email: info@vttu.edu.vn
Được thành lập ngày 18/02/2008 theo quyết định số 196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, Trường Đại học Võ Trường Toản trực thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo đa hệ, đa ngành và đa trình độ nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo cho vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Trường Đại học Võ Trường Toản hướng đến xây dựng mẫu hình trường Đại Học hiện đại, mang tầm vóc quốc tế về quy mô và chất lượng. Được xây dựng theo mô hình “Thành phố đại học" mang phong cách Châu Âu trên diện tích 20 hecta, đến năm 2015, Trường Đại học Võ Trường Toản sẽ trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực uy tín trong hệ thống giáo dục đại học tiên tiến; góp phần nâng cao trình độ dân trí và trình độ lực lượng lao động sản xuất trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế; hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý và đặc biệt là xây dựng đội ngũ những người lao động trẻ có trình độ, dễ dàng tiếp thu sự chuyển giao công nghệ từ các nước tiên tiến, các đối tác mang tầm quốc tế.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản