Ngành Tài Chính Ngân Hàng (Hệ CĐ)

Trường Đại Học Võ Trường Toản - VTTU

Quốc Lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Đào tạo cử nhân Cao đẳng ngành Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất chính trị và đạo đức kinh doanh; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, về tài chính ngân hàng; có năng lực tổ chức thực hiện, tham gia hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể trong lĩnh vực ngân hàng.
Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ở các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý về tài chính doanh nghiệp, các ngân hàng.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của trường

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng


Một số môn học chuyên ngành cơ bản:
- Marketing căn bản
- Nguyên lý kế toán
- Nguyên lý thống kê kinh tế
- Toán kinh tế
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Anh văn
- Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam
- Giáo dục thể chất
- Kế toán tài chính doanh nghiệp
- Luật kinh tế
- Tài chính tiền tệ
- Anh văn
- Nguyên lý thực hành bảo hiểm
- Phân tích hoạt động kinh doanh
....

Trường Đại Học Võ Trường Toản - VTTU
Quốc Lộ 1A, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
Người liên hệ: Trường Đại Học Võ Trường Toản
Điện thoại: (0711)3953222 - (0711)3953666
Website: http://www.vttu.edu.vn - Email: info@vttu.edu.vn
Được thành lập ngày 18/02/2008 theo quyết định số 196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, Trường Đại học Võ Trường Toản trực thuộc Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo đa hệ, đa ngành và đa trình độ nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo cho vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. Trường Đại học Võ Trường Toản hướng đến xây dựng mẫu hình trường Đại Học hiện đại, mang tầm vóc quốc tế về quy mô và chất lượng. Được xây dựng theo mô hình “Thành phố đại học" mang phong cách Châu Âu trên diện tích 20 hecta, đến năm 2015, Trường Đại học Võ Trường Toản sẽ trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực uy tín trong hệ thống giáo dục đại học tiên tiến; góp phần nâng cao trình độ dân trí và trình độ lực lượng lao động sản xuất trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế; hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý và đặc biệt là xây dựng đội ngũ những người lao động trẻ có trình độ, dễ dàng tiếp thu sự chuyển giao công nghệ từ các nước tiên tiến, các đối tác mang tầm quốc tế.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản