Ngành Điện Tử Dân Dụng - Hệ TC

Trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ - CTVC

57 Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ

Giới Thiệu Khóa Học Ngành Điện Tử Dân Dụng

Sau khi học xong chương trình người học có thể tham gia vào các vị trí công việc như: trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm điện tử hoặc có thể tự tạo việc làm và tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Thời Lượng

Trung cấp nghề hệ 2 năm

Nội Dung Khóa Học Ngành Điện Tử Dân Dụng


- Kiến thức đại cương:
+ Trình bày được những nội dung cơ bản nhất về thế giới quan và phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
+ Nhận thức được những vấn đề về quốc phòng an ninh trong tình hình mới
- Kiến thức cơ sở ngành
+ Xác định được các nguyên tắc an toàn khi sử dụng điện.
+ Đọc được bản vẽ thiết kế mạch điện tử cơ bản
+ Giải thích được nguyên lý của các mạch khuếch âm, máy phát và thu hình.

- Kiến thức chuyên ngành
+ Nhận biết được các khối mạch chức năng của thiết bị khuếch âm, máy phát và thu hình.
+ Trình bày được sơ đồ khối hệ thống triển khai truyền hình cáp.
+ Kiểm tra, đánh giá được các dạng sai hỏng cơ bản của khuếch âm và máy phát và thu hình.
+ Sử dụng được thiết bị đo điện và điện tử.
+ Thực hiện được các kỹ năng lắp ráp, hàn, thao tác trên linh kiện và thiết bị điện tử.
+ Vẽ được mạch in theo sơ đồ nguyên lý bằng phần mềm.
+ Lắp đặt, kiểm tra, vận hành và bảo trì được các thiết bị điện tử.
+ Lắp đặt được mạng truyền hình cáp đến người dùng.
+ Chẩn đoán và sửa chữa được các sai hỏng cơ bản của thiết bị khuếch âm, máy phát và thu hình.

Trường Cao Đẳng Nghề Cần Thơ - CTVC
57 Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Cần Thơ
Người liên hệ: Cao Đẳng Nghề Cần Thơ
Điện thoại: 07103821327
Website: http://ctvc.edu.vn - Email: caodangnghecantho@yahoo.com.vn
Trường được xây dựng từ năm 1964, tên là Trường Trung học kỹ thuật Phong Dinh. Từ sau 30/4/1975 đổi tên thành Trường CNKT-Cần Thơ. Từ năm 2001-2007 được cải tạo và nâng cấp từ dự án GDKT&DN. Ngày 15/2/2007 được Bộ LĐ-TB&XH quyết định nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ. Năm 2007 được bổ sung chức năng đào tạo, bồi dưỡng GV dạy nghề và tổ chức nghiên cứu khoa học sư phạm nghề. Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật theo 3 cấp trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề phù hợp với yêu cầu sản xuất, dịch vụ, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Phát triển thành trường trọng điểm Đồng bằng Sông Cửu Long, nằm trong quy hoạch mạng lưới trường đào tạo nghề trọng điểm của cả nước, từng bước tiếp cận, hội nhập trình độ đào tạo nghề ở các nước trong khu vực và trên thế giới; cung cấp lao động kỹ thuật có chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và nước ngoài.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản