Ngành Điêu Khắc

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Điêu Khắc

Chương trình khung giáo dục đại học Ngành Điêu Khắc trình độ đại học nhằm đào tạo cử nhân Ngành Điêu Khắc có khả năng sáng tạo các tác phẩm với nhiều chất liệu khác nhau, đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực Mỹ Thuật và có thể tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về Mỹ Thuật. Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Ngành Điêu Khắc phải đạt được các yêu cầu sau:
- Phẩm chất đạo đức: có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, có lòng say mê yêu nghề, nắm vững đường lối chủ chương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật
- Kiến thức: nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, các kiến thức về Ngành Điêu Khắc nói riêng và Mỹ Thuật tạo hình nói chung, có khả năng tự học và nghiên cứu
- Kỹ năng: nắm vững các kỹ năng, kỹ thuật về sáng tác các tác phẩm Điêu Khắc, có khả năng độc lập sáng tạo, tư duy khoa học, tạo hiệu quả cao hoạt động trong lĩnh vực Mỹ Thuật

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 5 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 262 Đvht, chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất (5 Đvht) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (165 tiết)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Điêu Khắc


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Khoa học Mác - Lênin
+ Khoa học xã hội
+ Khoa học tự nhiên
+ Ngoại ngữ
+ Khoa học nhân văn-Nghệ thuật
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức chung ngành
+ Kiến thức chuyên ngành
- Thi tốt nghiệp

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản