Ngành Đồ Hoạ

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Đồ Hoạ

Chương trình đào tạo Ngành Đồ Hoạ trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Đồ Họa để có khả năng thiết kế, quảng cáo, sáng tác những tác phẩm thuộc lĩnh vực Đồ Hoạ, có khả năng nghiên cứu và giảng dạy Đồ Hoạ tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật. Mục tiêu cụ thể:
- Phẩm chất đạo đức: có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp, nắm vững đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật
- Kiến thức: nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, các kiến thức về nghệ thuật tạo hình, cũng như những kiến thức cơ bản về Đồ Hoạ và có khả năng tự học, tự nghiên cứu
- Kỹ năng: có kỹ năng, kỹ thuật về sáng tác các tác phẩm Đồ Hoạ, có khả năng tư duy, phát triển, thể hiện ý tưởng bằng ngôn ngữ Đồ Hoạ

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định chung về công tác tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 5 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 259 Đvht, chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất (5 Đvht) và Giáo dục quốc phòng - an ninh (165 tiết)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Đồ Hoạ


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Khoa học Mác - Lênin
+ Khoa học xã hội
+ Khoa học tự nhiên
+ Ngoại ngữ
+ Khoa học nhân văn-Nghệ thuật
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức chung ngành
+ Kiến thức chuyên ngành
- Thi tốt nghiệp

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản