Ngành Giáo Dục Chính Trị

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Chính Trị

Ngành Giáo Dục Chính Trị đào tạo cử nhân khoa học Ngành Giáo Dục Chính Trị có năng lực chuyên môn, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ và có phương pháp sư phạm tốt, giảng dạy môn Giáo dục Công dân ở trường Trung học phổ thông, giảng viên các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học, Cao đẳng, các trường Chính trị, giáo viên Chính trị ở các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, cán bộ trong các tổ chức chính trị - xã hội. Mục tiêu cụ thể:
- Về phẩm chất đạo đức: rèn luyện những phẩm chất đạo đức cơ bản của người giáo viên dưới mái trường XHCN, hình thành thế giới quan và phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,...
- Về kiến thức
+ Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo dạy học tốt môn Giáo dục Công dân ở trưởng THPT. Nắm vững kỹ năng, phương pháp giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn quá trình dạy học,...
+ Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở trường phổ thông, có đủ năng lực áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị tiên tiến, hiện đại trong dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy, đồng thời nắm bắt được các nhiệm vụ phát triển giáo dục về quy mô, chất lượng, hiệu quả,…
+ Nắm bắt được những kiến thức cơ bản về tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, các khoa học đã được đào tạo để tích hợp giáo dục về quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, môi trường, con người, xã hội vào nội dung bài dạy môn Giáo dục Công dân
- Về kỹ năng: hình thành kỹ năng dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 4 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 130 đơn vị tín chỉ (không tính phần kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Chính Trị


- Khối kiến thức giáo dục đại cương
+ Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học tự nhiên
+ Khoa học xã hội
+ Khoa học nhân văn
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức chuyên sâu ngành
+ Thực tập, kiến tập
+ Khoá luận tốt nghiệp hoặc học và thi học phần thay thế

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản