Ngành Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh

Trường Đai Học Huế - hueuni

03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh

Ngành Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh đào tạo người cán bộ, giáo viên ngành giáo dục thể chất, giáo viên quốc phòng có trình độ đại học, có lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, có lòng yêu nghề nghiệp. Với mục tiêu cụ thể:
- Về phẩm chất đạo đức: có phẩm chất đạo đức của người giáo viên trong nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Về kiến thức
+ Được trang bị những kiến thức nhất định về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên đặc biệt nắm vững quy trình, phương pháp, nguyên tắc dạy học và huấn luyện TDTT, QP - AN hiện đại, đồng thời có khả năng vận dụng những tri thức này vào thực tế giảng dạy, phát triển phong trào TDTT, phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc có tiềm năng khoa học để tự phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng diễn biến phát triển của thực tiễn nhà trường các cấp về lĩnh vực có liên quan
+ Có đủ năng lực đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục và dạy học môn Giao dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng; Nắm vững kiến thức, kỹ năng vận động và phương pháp giảng dạy một số môn thể thao, quốc phòng phổ thông.
- Sau khi tốt nghiệp có khả năng giảng dạy môn học giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng trong các trường đại học, Trung học phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và có thể đảm nhận được công việc của người cán bộ TDTT, QP trong các cơ quan quản lý xã hội, lĩnh vực kinh doanh, các cơ quan quản lý nhà nước về TDTT và Quốc phòng An ninh

Đối Tượng Tham Gia

Theo điều 5 (Điều kiện dự thi) của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính ưuy của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành. Ngoài ra thí sinh còn hội đủ điều kiện về thể hình, chiều cao, cân nặng quy định theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành

Thời Lượng

Thời gian đào tạo: 04 năm. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 216 đơn vị học trình (đvht)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận chính trị
+ Khoa học tự nhiên - xã hội - nhân văn
+ Ngoại ngữ
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức nghiệp vụ sư phạm
+ Kiến thức cơ sở ngành
+ Kiến thức chuyên ngành Giáo dục thể chất
+ Kiến thức chuyên ngành Giáo dục Quốc phòng- An ninh
- Thực tập và thi tốt nghiệp
+ Thực tập tốt nghiệp
+ Khoá luận hoặc thi tốt nghiệp

Trường Đai Học Huế - hueuni
03 Lê Lợi, Quận Thừa Thiên Huế, Huế
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (+84)0543825866
Website: http://hueuni.edu.vn - Email: office@hueuni.edu.vn
Đại học Huế là một đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam đa ngành đa lĩnh vực, có trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tiền thân của Đại học Huế là Viện Đại học Huế (thành lập năm 1957). Đại học Huế là đại học đa ngành lớn gồm 7 trường đại học thành viên, 3 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch, Khoa Luật, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Ngoài ra còn có các trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học: Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Phục vụ Sinh viên, Nhà Xuất bản. Đại học Huế có 99 ngành đào tạo trình độ đại học cấp văn bằng cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, 69 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, 33 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đầu mối giao lưu văn hóa, khoa học, giáo dục lớn nhất miền Trung và cả nước. Đại học Huế đã được chính phủ phê duyệt xây dựng trở thành Đại học quốc gia trước năm 2015.
Đồng bộ tài khoản